De feiten dateren van 21 november vorig jaar. Uit angst sloot de verpleegster zich op in de verpleegsterspost. Toen de politie ter plaatse ...

De feiten dateren van 21 november vorig jaar. Uit angst sloot de verpleegster zich op in de verpleegsterspost. Toen de politie ter plaatse kwam haalde R.V. een schaar uit zijn sok en viel een agent aan. Die kon de aanval samen met zijn collega's afweren. Hierop werd R.V. naar een isoleercel gebracht, maar niet zonder dat hij nog enkele trappen uitdeelde aan een andere verpleegster. R.V. lijdt aan een bipolaire stoornis en is volgens de gerechtsdeskundige ontoerekeningsvatbaar. De verdediging verzette zich tegen een internering omdat de man momenteel weer stabiel en evenwichtig zou zijn. De rechter is duidelijk een andere mening toegedaan en beval de onmiddellijke opsluiting van R.V.(AFr)