De rechter legde Antonino F.S. een effectieve geldboete op van 67.200 euro en verklaarde ook bijna 300.000 euro aan ontdoken RSZ-bijdragen verbeurd. Ui...