Marc B. was lang actief in Ieper, maar hij woont momenteel in Antwerpen. De man, die geen onbekende is voor het gerecht, moest zich op de rechtbank verantwoorden voor een hele reeks faillissementsinbreuke...

Marc B. was lang actief in Ieper, maar hij woont momenteel in Antwerpen. De man, die geen onbekende is voor het gerecht, moest zich op de rechtbank verantwoorden voor een hele reeks faillissementsinbreuken. Er was onder meer sprake van verduistering, een onvolledige boekhouding en geen aangifte te hebben gedaan van zijn faling binnen de wettelijke termijn. Hij werd voor de feiten eerder bij verstek veroordeeld, maar hij tekende verzet aan. "Die man heeft er zijn plezier in om problemen te maken", aldus de openbare aanklager. Volgens de procureur voerde B. allerhande vertragingsmaneuvers uit. Ook maakte hij er een spelletje van om tegen iedereen die van ver of van dicht met zijn dossiers te maken heeft klacht neer te leggen, meer dan 50 in totaal. Het indienen van die klachten is niet illegaal, aldus meester Herman Baron, die de man verdedigde. De openbare aanklager vroeg de onmiddellijke aanhouding van de beklaagde, maar de rechter ging daarop niet in. B. tekende meteen beroep aan tegen het vonnis.(CMW)