Op die manier kon R. de Belgische sociale wetgeving omzeilen en sociale bijdragen voor zijn werknemers ontwijken. De feiten kwamen aan het licht toen het gerecht op 26 maart vorig jaar binnenviel bij het transportbedrijf Gheeraert in Loppem. Er werd op de site een vrachtwagen aangetroffen met Bulgaarse nummerplaat maar met een Belgisch gsm-nummer op de zijkant.

"De chauffeurs verklaarden dat de dispatch in België was gevestigd en dat ze tankten in Veldegem", stelde de arbeidsauditeur tijdens het proces. "Het bedrijf van de beklaagde was wel degelijk onderhevig aan de Belgische wetgeving." Het onderzoek wees uit dat Rumen R. ook op grote schaal sjoemelde met ziekte- en werkloosheidsuitkeringen. Terwijl zijn firma een omzet draaide van 76.000 euro, inde hij toch ten onrechte 27.931 euro aan uitkeringen.

Naar eigen zeggen deed hij dit niet bewust, maar de rechter hechtte daar woensdag geen geloof aan en verplichtte hem tot de terugbetaling van de uitkeringen. Daarnaast verklaarde de rechter ook nog een kleine 10.000 euro winsten verbeurd. Het onderzoek naar sociale dumping bij transport Gheeraert is nog steeds aan de gang.

(AFr)