Zaterdagochtend hield de politie van Kortrijk en Kuurne een grootscheepse controle. Het ging om een multidisciplinaire controle, opgezet door de Politiezone Vlas en uitgevoerd in samenwerking met de inspecteurs van het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), de FOD Financ...

Zaterdagochtend hield de politie van Kortrijk en Kuurne een grootscheepse controle. Het ging om een multidisciplinaire controle, opgezet door de Politiezone Vlas en uitgevoerd in samenwerking met de inspecteurs van het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), de FOD Financiën en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De coördinatie en leiding van de operatie waren in handen van de lokale recherche.Omdat de politie rekening houdt met lopende onderzoeken en om de commerciële activiteiten van de handelszaken die in orde waren niet te schaden, worden enkel algemene resultaten meegegeven. In totaal werden drie inbreuken vastgesteld wegens zwartwerk. Een persoon die aan het werk was, bleek illegaal in het land te zijn. De Dienst Vreemdelingenzaken werd in kennis gesteld.Twee handelszaken worden verder opgevolgd ter controle van de aangifte van de prestaties en in drie handelszaken werden fiscale inbreuken vastgesteld. In alle handelszaken ten slotte werd vastgesteld dat de coronamaatregelen nog te weinig worden nageleefd "De politie- en inspectiediensten willen met deze gezamenlijke controleactie duidelijk aantonen dat alle vormen van malafide of illegale economie in Kortrijk, Kuurne en Lendelede aangepakt worden. Dergelijke acties zullen in de toekomst zeker opnieuw uitgevoerd worden", waarschuwt een woordvoerder van de politie.