Patrick B. en Katrien D. uit Kortemark zitten al een maand in de cel op verdenking van valsheid in geschrifte en fraude. Onderzoeksrechter Diederik Deraeve van Veurne liet beiden aanhouden omdat hij vermoedt dat ze sjoemelden met de nalatenschap van de moeder van Patrick B.
...

Patrick B. en Katrien D. uit Kortemark zitten al een maand in de cel op verdenking van valsheid in geschrifte en fraude. Onderzoeksrechter Diederik Deraeve van Veurne liet beiden aanhouden omdat hij vermoedt dat ze sjoemelden met de nalatenschap van de moeder van Patrick B. Het overlijden van Erna B. uit de Amersveldestraat in Handzame dateert al van 29 november 2017. Als enige kind van de 81 jaar geworden weduwe zou Patrick B. normaal gezien aanspraak kunnen maken op de volledige erfenis van zijn moeder, maar de man leefde al jaren in onmin met zijn ouders. Meer bepaald met zijn vader M., in zijn gemeente een bekend figuur omwille van zijn jarenlange inzet bij voetbalclub SVD Handzame en bij de Amersveldekermis, zou het al lang niet meer geboterd hebben. Maar ook toen vader M. in 2004 overleed bleef de relatie tussen Patrick B. en zijn moeder koel en afstandelijk. De weduwe zou er daardoor gekozen hebben om andere partijen in haar testament op te nemen. Volgens bronnen dicht bij het dossier zou Patrick B. dat enkele maanden voor haar overlijden te horen gekregen hebben en zou hij daarop toch toenadering gezocht hebben tot zijn moeder. Omdat die zich niet liet overhalen om hem alsnog aanspraak te laten maken op haar volledige nalatenschap, zou Patrick B. op een bepaald moment ingebroken hebben in haar woning in de Amersveldestraat en daar bepaalde documenten vervalst hebben. Na het overlijden van zijn moeder in november 2017 zou het gesjoemel dan aan het licht gekomen zijn toen de erfenis bij de notaris moest geregeld worden. Een onbekende persoon, die wellicht in eerste instantie wel in het testament opgenomen was maar na de vervalsing plots niet meer, diende daarop klacht in met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter in Veurne. Die besloot enkele weken geleden dat er voldoende bezwaren zijn tegen Patrick B. om hem te arresteren. Ook zijn echtgenote Katrien D. zit sindsdien in de cel. Het koppel verscheen ondertussen al voor de raadkamer in Veurne, die hun aanhouding met een maand verlengde. Wat de rol van Katrien D. in het hele verhaal is, blijft voorlopig onduidelijk. Tot de zaak uitgeklaard is, blijft de woning van Erna B. in de Amersveldestraat verzegeld. Bij het parket van Veurne was niemand bereikbaar voor commentaar.