Komen geradicaliseerde moslims terecht in Brugse gevangenis?

Redactie KW

Volgens de vakbonden wordt Brugge genoemd als één van de gevangenissen waar geradicaliseerde moslims samengebracht zullen worden in een speciale leefeenheid.


In het kader van de regeringsplannen om het radicalisme te bestrijden opperde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) het plan om veroordeelde extremisten samen te brengen in een Vlaamse en Franstalige gevangenis om te voorkomen dat ze andere gedetineerden radicaliseren. In die instellingen zullen meer islamconsulenten werken om hen te deradicaliseren. ACV-vakbondssecretaris Filip Dudal bevoegd voor justitie heeft echter zijn twijfels: “Het opzetten van speciale leefeenheden voor veroordeelde extremisten vraagt extra personeel en middelen. Als er geen extra budgetten worden vrijgemaakt, lijkt me dit een erg moeilijke oefening in een context van besparingen.”

Brugge

“Wij staan achter maatregelen om de radicalisering te stoppen, maar ik betreur dat we dit via de media moeten vernemen”, zegt Gino Hoppe, algemeen secretaris overheidsdiensten van de vakbond ACOD. Hij kreeg vrijdag een telefoon van het directoraat-generaal van de strafinrichtingen. “Daar worden Brugge en Ittre blijkbaar naar voor geschoven voor die taak”, gaf Hoppe mee. Op het overleg van 22 januari verwachten de vakbonden meer informatie van de minister.

(Belga)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.