Kasteelmoord: Dokter Gyselbrecht heeft spijt

Op het proces over de kasteelmoord voor het hof van beroep heeft de laatste advocaat zijn repliek gehouden en hebben de beklaagden het laatste woord gekregen. Op maandag 6 mei om 14 uur zullen de drie raadsheren van het hof van beroep een arrest vellen.

© BELGA

Hof van beroep, Gent, vrijdag 22/03.

In zijn laatste woord drukte dokter André Gyselbrecht zijn spijt uit. “Ik wil vooral zeggen dat het mij spijt. Ik heb heel veel leed en pijn veroorzaakt en ik wil mij verontschuldigen in de eerste plaats aan familie van Stijn. Ik kende Evert de Clercq niet, Pierre heeft ook nooit die naam laten vallen. Het klopt niet dat de prijs bepaald is op 150.000. Ik heb 10.000 euro betaald en er werd nog eens 15.000 euro gevraagd, maar ik heb dat nooit kunnen geven. Pierre heeft mij altijd gezegd dat de prijs 25.000 euro was”, zei dokter Gyselbrecht.

Voorzitter Koen Defoort vroeg hem nog of hij ervan uit ging dat een moordenaar van het kaliber Ronnie Van Bommel huurmoorden op krediet pleegt, maar André Gyselbrecht bleef volhouden dat de afgesproken prijs 25.000 euro was. Ook Pierre Serry drukte zijn spijt uit, net als Roy Larmit. Evert de Clercq blijft volhouden dat hij met de hele zaak niets te maken had.

Voordien had Frank Scheerlinck, advocaat van Roy Larmit, nogmaals benadrukt dat zijn cliënt van niets wist. “Toen Roy die dag met zijn oom naar Wingene trok, wist hij niet wat er ging gebeuren. Hij ging ervan uit dat het iets met drugs te maken had, of dat ze geld zouden moeten gaan ophalen. Hij wist dus dat het iets illegaals was, maar heeft nooit gedacht aan een moord”, pleitte Scheerlinck. “Roy heeft inderdaad de mildste straf van 15 jaar gekregen en men noemt dat een cadeau. Maar ik vind dat het cadeau verdiend is. Zonder de verklaringen van Larmit zit Pierre Serry hier niet, zit Evert de Clercq hier niet en zit waarschijnlijk ook de dokter hier niet”, vulde Joris Van Cauter aan.

Advocaat Evert de Clercq wil vrijspraak

Advocaat Walter Van Steenbrugge hield nogmaals een vurig pleidooi voor de vrijspraak van zijn cliënt Evert de Clercq. “Het verhaal van de put zoals Pierre Serry het doet, dat klopt aan geen kanten. Die put is gegraven op 22 januari, amper een dikke week voor de moord, door de neef van Pierre Serry. Die kreeg te horen dat Serry daar autobanden ging verbranden. Toen de affaire in de media kwam, is die neef meteen naar de politie gestapt om te melden dat hij een put gegraven had. En dat hij daar geen autobanden heeft zien liggen! Wie nog gelooft dat die put niet diende om het lichaam van Stijn Saelens in te dumpen, daar scheelt toch iets mee. Waarom is het voor Pierre Serry zo belangrijk om er Evert de Clercq bij te lappen? Dat is nogal duidelijk. Zo kon hij het hele organisatorische luik van de huurmoord in de schoenen van Evert de Clercq duwen”, meende advocaat Van Steenbrugge.

Hij alludeerde al op het feit dat hij cassatieberoep zal aantekenen als zijn cliënt straks niet vrijgesproken wordt. “Er zijn onregelmatigheden gebeurd in het onderzoek. De vermeende informant bijvoorbeeld die Evert de Clercq zou afgeluisterd hebben in de cel. Men zegt dat men die niet gebruikt in dit dossier, dat men zich niet steunt op die man om Evert de Clercq te veroordelen. Maar in 2016 hebben de speurders wel vragen gesteld aan Evert de Clercq waarin informatie vervat zit die alleen maar van die informant kan komen. Daar moet duidelijkheid over komen, zeker in het licht van eventuele stappen naar cassatie”, pleitte de raadsman.

Dat Evert de Clercq bedreigingen zou geuit hebben aan het adres van Roy Larmit weerlegt Walter Van Steenbrugge. “Evert kan inderdaad kwaad overkomen, want hij is kwaad. Hij zit al vier jaar onschuldig in de cel. Maar van bedreigingen is geen sprake”, pleitte de advocaat.

André zit al 1887 dagen in de cel, laat hem niet nog langer afzien

Advocaat Filip D’Hont, die samen met Johan Platteau optreedt voor André Gyselbrecht, nam als eerste het woord. “Wij blijven ons toch vragen stellen bij de manier waarop het onderzoek gevoerd is. Wat met die vermeende informant Antonie Van Wilderoden, die Evert de Clercq zou afgeluisterd hebben in de gevangenis in Ieper? Men zegt dat men zich niet baseert op die informant, men wil zelfs niet bevestigen dat het een informant is, maar wij merken wel dat de speurders vragen stellen op basis van informatie die alleen van die informant kan komen. Wat is daar nu van aan?”, vroeg de advocaat zich af.

Zijn medepleiter Johan Platteau ging verder. “De burgerlijke partijen en het parket hebben hun best gedaan om André Gyselbrecht zo slecht mogelijk voor te stellen. Meester Van Hende doet dat meesterlijk, zo meesterlijk dat ik er afgunstig van word. Mocht ik het dossier niet kennen, ik had hem blindelings geloofd. Maar het klopt niet. Met het telefoontje van Elisabeth, meteen na de verdwijning van Stijn Saelens, waarin ze in tranen aan haar vader vraagt waar Stijn is, werd geprobeerd om André Gyselbrecht als de grootst mogelijke klootzak voor te stellen. Dat is hij niet. Dat telefoontje is gewoon de getuige van de gruwelijke tragedie zich toen heeft afgespeeld, waarbij André in één seconde moest beslissen wat zijn verdedigingsstrategie zou zijn. En hij is daar opportunistisch geweest, maar is niet iedereen opportunistisch in dit proces? Kan men hem dat kwalijk nemen?”, stelde advocaat Platteau zich de vraag.

De advocaat schetste opnieuw het beeld van zijn cliënt als bezorgde opa, die geen andere uitweg zag. “André Gyselbrecht heeft in zijn leven zijn uiterste best gedaan, in tegenstelling tot vele andere cliënten van mij. Het is de wens van de kleinkinderen dat hun grootvader zo snel mogelijk naar huis komt. Ook Elisabeth, die haar vader graag ziet, vindt dat haar vader die zware straf niet verdient. Deze zaak heeft mij jarenlang professioneel en persoonlijk bezig gehouden en ik vind het goed dat het gedaan is. Ik hoop dat we na de uitspraak een pint kunnen gaan drinken“, keek hij al vooruit naar het arrest. Johan Platteau refereerde ook aan de uitspraak van het Leuvense assisenhof, gisteren/donderdag, waarbij een vrouw vijf jaar voorwaardelijke celstraf kreeg voor de moord op haar dochter. “Ik durf u niet vragen wat Jef Vermassen aan de assisenjury heeft gevraagd, namelijk vijf jaar met uitstel. Maar de 27 jaar waartoe André Gyselbrecht veroordeeld werd, is gruwelijk zwaar. André zit nu al 1887 dagen in de cel, laat hem niet nog langer afzien“, eindigde Johan Platteau zijn pleidooi.

Kris Vincke, de advocaat van beklaagde Pierre Serry, Vincke probeerde de aanvallen te counteren vanuit de verdediging van Evert de Clercq. Die probeert hem zo ongeloofwaardig mogelijk voor te stellen. “Pierre Serry snapt niet waarom iedereen zich tegen hem keert en zijn verklaringen als ongeloofwaardig wil afschilderen. De reden is nochtans simpel: omdat niet iedereen hier zijn verantwoordelijkheid wil opnemen. Pierre Serry neemt geen woord terug van wat hij verklaard heeft. De opdracht die Pierre Serry kreeg, was duidelijk: zoek uitvoerders en zorg dat ze klaar staan. Dat heeft hij gedaan. Pierre verdient een bloemetje voor de bekentenissen die hij heeft afgelegd. Die zijn van grote waarde geweest in het onderzoek. Men had Evert de Clercq zelfs bijna buiten vervolging gesteld, tot Pierre plots bekende. Tot op vandaag, tijdens het transport naar de rechtbank, krijgt Pierre daarvoor bedreigingen en fezelt de Clercq tussen zijn tanden ‘babbelaar, babbelaar, ik ga je wel vinden’ naar Pierre Serry. Vraag het aan de politiemensen hier aanwezig! Als mijn eventuele kleinkinderen mij ooit vragen om eens iets over een dossier te vertellen, dan zal het niet over de kasteelmoord zijn. De machinaties die ik in dit dossier gezien heb, zijn geen reclame voor justitie noch voor de advocatuur. Ik vraag dat men de straf van 21 jaar die hij in Brugge kreeg niet meer zal verzwaren. Hou rekening met zijn bekentenissen en zijn houding in het onderzoek. Doe er nog een paar jaar af“, pleitte Kris Vincke.

De drie raadsheren van het hof van beroep hebben de zaak nu in beraad genomen en zullen op maandag 6 mei om 14 uur een arrest vellen.

Hof van beroep, Gent, donderdag 21/03.

Op het proces over de kasteelmoord voor het hof van beroep hebben de advocaten van de familie van slachtoffer Stijn Saelens donderdagochtend hun pleidooi gehouden. Raf Verstraeten, Jan Leysen en Filip Van Hende maakten brandhout van de verdediging van André Gyselbrecht. Ook voogd-ad-hoc Rik Demeyer deed dat. Hij is de advocaat die door de rechtbank aangesteld werd om de belangen te behartigen van de vier kinderen van Stijn Saelens en Elisabeth Gyselbrecht. Donderdagmiddag hebben advocaten Els Gauquie en Luc Arnou de burgerlijke partijstelling van Elisabeth Gyselbrecht toegelicht. Zij was de echtgenote van de vermoorde Stijn Saelens en is de dochter van dokter André Gyselbrecht, opdrachtgever van de moord.

Luc Arnou kwam aan het begin van zijn pleidooi terug op het proces in eerste aanleg in Brugge, dat resulteerde in 27 jaar celstraf voor André Gyselbrecht. “Was Elisabeth tevreden met dat eerste vonnis? Dat is een moeilijke bevalling. Het is een spijtige zaak dat deze zaak zo in de media gekomen is. Zij heeft altijd gevraagd om dit achter gesloten deuren te houden, om haar kinderen weg te houden uit de media. De manier waarop het proces in eerste aanleg is gevoerd, was bovendien betreurenswaardig. Niet alleen door de advocaten die door elkaar riepen, maar ook omdat bepaalde getuigen wél en bepaalde getuigen niet verhoord werden. Natuurlijk komt daar ambras van. De hele zaak is vertroebeld geweest en Elisabeth vindt dat spijtig”, pleitte de advocaat uit Loppem.

Daarna schetste hij waarom Elisabeth zich burgerlijke partij stelde. “Ik heb hier een heel moeilijke positie: Elisabeth is haar echtgenoot kwijt en deels ook haar vader, die haar echtgenoot vermoord heeft. De twee mannen in haar leven, die ze altijd al probeerde te verzoenen. Ze ging bij haar vader werken, maar ze was getrouwd met Stijn die nogal een vrijbuiter was. Maar die ze graag zag! Op het moment dat het lichaam van Stijn gevonden werd, zat ze inderdaad in het kamp van de familie Saelens. Ze stond toen voor een hartverscheurende keuze. Als ze daar bleef, moest ze alle bruggen met haar familie en haar dokterspraktijk opblazen. Dat ging niet voor haar. En ze is teruggekeerd. Dat is haar niet in dank afgenomen door de familie Saelens, maar beetje bij beetje ook door het openbaar ministerie. Nochtans heeft Elisabeth het dossier altijd nuchter en objectief bekeken. Ze heeft zich burgerlijke partij gesteld tegen haar vader, maar niet tegen haar broer Peter. Die is uiteindelijk ook buiten vervolging gesteld. Haar visie was juist”, aldus Luc Arnou.

Feiten hebben Elisabeth veel pijn gedaan

De advocaat benadrukte vervolgens dat het voor Elisabeth Gyselbrecht cruciaal is om te weten wat er zich precies heeft afgespeeld. “De opdracht om te doden is niet in juni gegeven, maar eind augustus. Dan heeft Elisabeth hem gezegd dat ze een reis geboekt hadden naar Australië. Dat klopt met het dossier: de eerste sms’en tussen Serry en de Clercq dateren van begin september. Het is voor Elisabeth belangrijk om een correcte reconstructie te maken van hoe het tot de feiten is gekomen. Elisabeth wil in elk geval weten of de moordopdracht er continu is geweest, of ze de speelbal is geweest in de activiteiten waar André mee bezig was. Volgens ons niet. André heeft zijn duikboot uitgehaald, hem met munitie geladen maar gewacht om te zeggen dat er mocht geschoten worden. De finale ‘go’ is er maar gekomen op 31 januari, de fatale dag, en wel in het dokterskabinet van haar vader. En wat toen gebeurd is, is verschrikkelijk en het heeft Elisabeth veel pijn gedaan. Toen André toegaf dat hij de opdracht had gegeven, heeft Elisabeth heel hard gehuild”, pleitte Luc Arnou.

Kasteelmoord: Dokter Gyselbrecht heeft spijt

De advocaat ging eerst en vooral in op de toestand van de kinderen op vandaag. Uit respect voor de nog steeds minderjarige kinderen gaan we hier niet verder op in. Rik Demeyer benadrukte dat de kinderen, vooral de oudste, hopen dat André Gyselbrecht snel naar huis kan. “De enige wens van de kinderen, zeker de oudste, is dat hun grootvader naar huis komt, liefst vanavond nog. Zij zijn van oordeel, vanaf dag één, dat het lang genoeg geduurd heeft en dat alles zo snel mogelijk terug zoals vroeger moet worden. Maar ‘vroeger’ komt nooit meer terug. Begin januari heeft de oudste nog een brief aan mij geschreven. ‘Mijn wens is dat vati in 2019 thuis zou zijn, liefst nog voor mijn verjaardag (begin juli, LK). Iedereen mist hem verschrikkelijk. Dan kan hij me helpen bij mijn huiswerk want hij is zo slim’, schrijft het kind daarin.”

Maar Rik Demeyer benadrukte ook dat zijn rol op dit proces méér is dan louter het vertolken van de mening van de kinderen. “Ik zou me daartoe kunnen beperken, maar ik ga toch een paar bedenkingen maken. Ik ben niet louter de spreekbuis van de kinderen, ik moet de dingen aanhalen die volgens mij in het belang van de kinderen zijn. Ik ben bijvoorbeeld ook bij de familie Saelens geweest, de opa en oma van de kinderen. Werner Saelens is een gebroken man die zijn tranen de vrije loop liet tijdens dat moeilijke gesprek. Ik heb dus mijn bedenkingen. Eerst en vooral gaat het met de kinderen relatief goed. Dat is vooral de verdienste van Elisabeth, die haar kinderen door een heel moeilijke periode heeft gesleurd. Maar door wat hier gebeurd is, en André heeft daar een aandeel in, is het wel zo dat die kinderen geen contact meer kunnen hebben met hun vader. Maar ook niet met zijn familie. Die kinderen hadden vier grootouders. Twee daarvan worden nu doodgezwegen, een derde zit in de gevangenis en alleen met Monique hebben ze nog contact. En dat heeft een blijvende impact op hen”, pleitte de Brugse advocaat.

Verdediging Stijn Saelens aan het woord

Jan Leysen, de bekende pleiter uit Kortrijk, nam het woord namens Werner Saelens en Anne-Marie Dupont, de ouders van Stijn Saelens. “De ouders van Stijn Saelens zijn nog nooit naar het proces gekomen omdat Stijn hier telkens alle bagger over zich heen krijgt en ze verdienen dat niet. Elke avond brief ik hen per telefoon en zelfs dan filter ik bepaalde dingen die hier gezegd worden”, pleitte Jan Leysen. “Tijdens het pleidooi van zijn advocaat hebben we niets over de moord op Stijn Saelens zelf gehoord. Er werd alleen maar gevraagd om de dokter niet harder te straffen, want ‘de dokter heeft toch altijd zijn best gedaan en hij heeft bekend‘. Laat mij toe om dat even in de juiste context te plaatsen. Zijn eigen doodongeruste dochter laat hij in het ongewisse wanneer ze huilend naar hem belt om te vragen waar Stijn is, zijn eigen zoon belandt in de gevangenis en nog blijft hij zwijgen. Is dat zijn best doen? Hij heeft vooral zijn best gedaan om Stijn Saelens als een zot en een pedofiel af te schilderen. En hij heeft ook de naam van het kind in kwestie geofferd op het altaar van zijn groot ego. Hij kon het niet laten om de leugens over haar en Stijn de wereld in te sturen om zichzelf een motief te verschaffen. We weten vandaag dat het met dat kind niet goed gaat. Bovendien: het koppel Elisabeth Gyselbrecht – Stijn Saelens was druk bezig met dat probleem op te lossen. André Gyselbrecht heeft dat zelf nog gezegd! Dat was dus het motief niet”, pleitte Jan Leysen. Hij vroeg 150.000 euro schadevergoeding. “Dat is de prijs die volgens Pierre Serry bepaald werd door Evert de Clercq en waarvan Serry zegt dat André Gyselbrecht ermee akkoord ging”, aldus advocaat Leysen.

Zijn medepleiter Filip Van Hende ging verder. “De beschuldiging luidt hier moord, maar het initiële plan was eigenlijk nog veel erger. Men wou Stijn Saelens van de aardbodem laten verdwijnen. De achtergelaten sporen zijn daarvan de stille getuigen. André wou zijn kleinkinderen laten geloven dat hun papa hen verlaten had. Wat kinderen dan denken, daar wil je zelfs niet over nadenken”, pleitte advocaat Van Hende. Ook Van Hende is ervan overtuigd dat het motief van de incest een vals motief is. “Was het voor de feiten die Stijn Saelens zou gepleegd hebben tot een proces gekomen, dan had hij met een goeie advocaat wellicht een voorwaardelijke straf kunnen krijgen. André Gyselbrecht, een man van de wereld, weet dat ook. Het is jammer om te moeten vaststellen maar er zijn in Belgische rechtbanken elke dag zo’n zaken. Maar bij geen enkele zaak is het zo dat de dader vermoord werd door zijn schoonouders voor het tot een proces gekomen is. Mocht elke grootouder dat zomaar mogen doen, dan zijn we wel op een heel gevaarlijk pad”, vond Filip Van Hende.

Hij riep André Gyselbrecht op om eindelijk de waarheid te vertellen. “Wat houdt er André Gyselbrecht tegen om klaarheid te scheppen over het geld? Dat geld, en hoeveel iedereen gekregen heeft, zegt toch iets over de rol van elkeen, over de hiërarchie. Maar over het geld zegt iedereen iets anders. André zegt dat hij twee keer 5000 euro heeft betaald. Totaal ongeloofwaardig. Iemand als Ronnie Van Bommel (de uiteindelijke moordenaar, LK) komt zijn ‘kot’ niet uit voor zo’n bedrag. Zeg toch hoe het zit, meneer Gyselbrecht!”, richtte Filip Van Hende zich rechtstreeks tot de eerste beklaagde.

Morgen volgen de replieken en zal het hof de zaak in beraad nemen.

Hof van beroep, Gent, woensdag 20/03.

Procureur Céline D’havé begon haar requisitoir door te stellen dat het heel jammer is dat geen enkele van de beklaagden de moed heeft om op het proces-van-de-laatste-kans de volledige waarheid te vertellen. “Heel wat zaken zijn nog niet duidelijk, maar de familie Saelens zal het daar moeten mee doen”, klonk het. “De verdediging van André had uit één zin kunnen bestaan: ik heb schuld, ik buig het hoofd en ik aanvaard mijn straf. Maar de narcistische persoonlijkheid van André Gyselbrecht laat dit niet toe. Het typeert André Gyselbrecht dat hij continu aan schuldverschuiving doet. Totaal onverwacht bekende hij op 2 mei 2017 dat hij aan Pierre Serry vroeg om Stijn te doden. Tot op vandaag krijgt hij de volledige waarheid niet over de lippen en blijft hij liegen over het tijdstip waarop hij de opdracht gaf en hoe hij die opdracht opvolgde. De opdracht is gegeven in juni 2011, dat blijkt duidelijk uit het onderzoek. De moordopdracht is ook nooit ‘on hold’ gezet, zoals André Gyselbrecht beweert. Integendeel: de druk op Pierre Serry heeft hij altijd volgehouden en opgedreven. Gelet op die houding van André Gyselbrecht blijven wij bij onze eerdere vordering van dertig jaar gevangenisstraf en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank”, zei procureur D’havé.

Haar collega Fien Maddens vroeg daarop ook een straf voor de drie andere beklaagden. Voor Pierre Serry vroeg ze 26 jaar cel. “Hij verdient een straf, maar een mildere straf dan de dokter. Hij heeft de feiten gepleegd onder druk van de dokter in een periode waarin hij het moeilijk had door het overlijden van zijn vader”, aldus Fien Maddens.

Voor Evert de Clercq vroeg procureur Fien Maddens 28 jaar cel, voor Roy Larmit wordt een celstraf van 20 jaar geëist. Procureur Céline D’havé sloot het requisitoir van het openbaar ministerie af met enkele bedenkingen. “Wij vragen ons af wat meneer Gyselbrecht eigenlijk had gedacht? Een gelukkig gezin creëren zonder Stijn Saelens? Dat hij zomaar een vader van vier kinderen van de aardbol kan laten verdwijnen? Zijn advocaten gaan ervan uit dat hij een altruïstische daad heeft gesteld door het doden van Stijn Saelens. Johan Platteau vergelijkt André Gyselbrecht zelfs met Barack Obama, die Osama Bin Laden liet vermoorden, waar Barack Obama geprezen wordt voor zijn daad en André Gyselbrecht niet. U heeft geen heldendaad verricht meneer Gyselbrecht, u heeft een ware ravage aangericht. Een lawine van verdriet, onzekerheid en woede. Had hij gedacht dat zijn kleinkinderen hun vader niet zouden missen? Dat ze zich geen vragen zouden stellen? Dat papa zelfs geen afscheid van hen nam? Dat zij misschien iets verkeerd hadden gedaan?”, hakte Céline D’havé in op dokter Gyselbrecht. De dokter bleef voorover gebogen in de beschuldigdenbank zitten.

Donderdag komen de burgerlijke partijen aan het woord en zal ook Elisabeth Gyselbrecht aanwezig zijn.

“Roy Larmit is geen moordenaar”

Eerder op woensdag hield de advocaat van Roy Larmit zijn pleidooi. Roy Larmit is de neef van Ronnie Van Bommel, de terminaal zieke huurmoordenaar uit Eindhoven waarvan uit DNA-onderzoek is gebleken dat hij het was die op 31 januari 2012 Stijn Saelens neerschoot in kasteel Carpentier in Wingene. Roy Larmit was daarbij. Meer zelfs: hij reed met de bestelwagen waarin hij en zijn oom na de moord het lijk legden en ermee naar het bosje van Pierre Serry in Aalter reden. Daar legden de twee Nederlanders het lijk in een vooraf gegraven put en begroeven het. Roy Larmit bleef lange tijd buiten schot, maar drie jaar na de moord werd hij toch genekt omdat zijn DNA op de plaats-delict was gevonden. Sindsdien zit de man in de cel. De rechtbank in Brugge veroordeelde hem tot 15 jaar cel voor zijn aandeel in de huurmoord, maar ook voor lijkverberging. De rechtbank bedacht de man met die, relatief, milde straf omdat hij goed meewerkte aan het onderzoek.

Het is die goede medewerking die hem volgens zijn advocaten niet in dank afgenomen werd door de andere beklaagde, voornamelijk door Evert de Clercq. “Onze cliënt werd bedreigd in de gevangenis, vanuit het kamp van de Clercq. Toen de politie dat ter ore kwam, bleek zelfs dat er een prijs op zijn hoofd gezet was. In de Gentse gevangenis circuleerde een briefje waarop stond ‘de babbelaar zit hier’. En even later, vlak voor Larmit geconfronteerd zou worden met de Clercq, vindt zijn vriendin dan een zeil in haar tuin, dat daar duidelijk gegooid werd. Een zeil. In de zaak van de Kasteelmoord. Dat is geen toeval, dat is duidelijk een bedreiging“, pleitte advocaat Joris Van Cauter. Zijn medepleiter Frank Scheerlinck kwam dan tot de grond van de zaak. “Roy Larmit is geen moordenaar. Wij gingen eigenlijk berusten in de celstraf die we kregen, maar het parket tekende beroep aan. En wij dan ook. Omdat Roy blijft zeggen dat hij niet wist wat zijn oom van plan was. Zijn oom sprak nooit over de zaakjes waar hij mee bezig was. Roy heeft altijd eerlijk verklaard wat hij gedaan heeft, maar ook wat hij niet gedaan heeft“, klonk het.

Hof van beroep, Gent, dinsdag 19/03.

Op het proces over de Kasteelmoord voor het hof van beroep in Gent hebben de advocaten van Pierre Serry en Evert de Clercq dinsdagvoormiddag hun pleidooi gehouden. Pierre Serry hoopt dat hij niet zwaarder gestraft wordt dan de 21 jaar cel die hij kreeg in Brugge, Evert de Clercq gaat voluit voor de vrijspraak. In het tweede deel van Walter Van Steenbrugge’s pleidooi besteedde hij heel wat tijd aan de vermeende afpersingspoging waar Evert de Clercq het slachtoffer van zou geweest zijn. Woensdag is het de beurt aan de verdediging van Roy Larmit en zullen ook de twee procureurs van het Brugse parket aan het woord komen om een straf te vorderen.

Kris Vincke, de Beernemse advocaat van Pierre Serry uit Aalter, benadrukte aan het begin van zijn pleidooi dat hij zelf geen beroep heeft aangetekend. “Wij staan hier omdat het parket beroep heeft aangetekend. Wij konden ons vinden in het vonnis dat men in Brugge gemaakt heeft. Pierre zit nu al 2587 dagen in voorhechtenis, hij zou graag weten waar hij aan toe is”, pleitte advocaat Vincke. Volgens hem blijft Pierre Serry de enige die volledige bekentenissen heeft afgelegd.

Spijt en schuldbesef

“Dat is hem niet in dank afgenomen. Zeker niet door dokter Gyselbrecht, die lang één van zijn beste vrienden is geweest. De zogenoemde bekentenis van dokter Gyselbrecht, op de eerste dag van het vorige proces, deed uitschijnen alsof Pierre alles georganiseerd heeft en zelf bepaald heeft wanneer de moord zou plaatsvinden. Dat is onzin. De eerste rechter heeft dat ook erkend: Pierre stond onder enorme druk van zijn vriend André Gyselbrecht. Dat is ook zo. Pierre Serry is niet de grote onderwereldfiguur die wikt en beschikt over andermans leven. Hij is de man die dingen regelt voor zijn vrienden en daar soms te weinig over nadenkt. Wat hij gedaan heeft, zou hij alleen voor dokter Gyselbrecht gedaan hebben. De bekentenissen van Pierre Serry bewijzen ook dat hij spijt en schuldbesef heeft“, klonk het.

Kasteelmoord: Dokter Gyselbrecht heeft spijt
© LK

Zijn medepleiter Walter Damen sloot af door te stellen dat de straf die in Brugge opgelegd werd – 21 jaar celstraf – een correcte straf was. “Pierre wordt binnenkort 69 jaar oud. Hij zou heel graag nog één keer van de vrijheid kunnen proeven met zijn kinderen en kleinkinderen. Ik hoop dat het parket daar rekening mee houdt wanneer er straks een straf gevorderd wordt”, pleitte raadsman Damen.

De Clercq wil vrijspraak

Walter Van Steenbrugge, de nieuwe advocaat van Evert de Clercq, gaat voluit voor de vrijspraak. In eerste aanleg kreeg de Zeeuw nog 27 jaar cel. “Ik ga u bewijzen dat hij met die zaak niets te maken heeft. Mijn cliënt zit vier jaar in voorhechtenis, onschuldig. Wie gaat dat betalen? Het is de vraag van één miljoen. Er zit geen enkel objectief bewijs in het dossier tegen hem. Dat men er mij één toont! Eén maar! Het OM heeft in eerste instantie zelfs de buitenvervolgingsstelling gevraagd voor mijn cliënt. En de verklaringen van Pierre Serry die belastend zijn voor mijn cliënt? Leugens. Allemaal“, pleitte Walter Van Steenbrugge.

Vermeende afpersingspoging

In het tweede deel van zijn pleidooi besteedde advocaat Walter Van Steenbrugge ruim een uur de tijd aan de vermeende afpersingspoging waar zijn cliënt Evert de Clercq het slachtoffer van geweest zou zijn. “Nadat hij al eens opgepakt en vrijgelaten werd, kreeg Evert plots in zijn café het bezoek van een man die een Hells Angel bleek te zijn. Die bedreigde hem en zei hem dat er 100.000 euro moest betaald worden, want ‘de Brabander’ (doelt op vierde beklaagde Roy Larmit, LK) zit zonder geld.”

“Als Evert daar later met zijn toenmalige advocaat over sprak, zei die hem dat de raadsman van Roy Larmit geld vroeg in ruil voor het afleggen van een verklaring die niet-belastend zou zijn voor Evert de Clercq. Maar mijn cliënt betaalt niet. Enkele weken later komt dan de verklaring van Roy Larmit, die wél belastend is voor Evert de Clercq. Mijn cliënt wordt dan opnieuw opgepakt en overgeleverd aan België. Sindsdien zit hij in de cel. Maar ook daar kreeg hij nog een keer het aanbod om te betalen in ruil voor een andere verklaring. Uiteindelijk heeft Evert de Clercq dat gemeld aan de onderzoeksrechter, met de vraag om dit grondig te onderzoeken. Uiteindelijk heeft het parket van Antwerpen een onderzoek gevoerd. Drie maanden heeft dat geduurd. En dan is het geseponeerd. En niemand is daar van op de hoogte gebracht”, aldus Walter Van Steenbrugge.

Kasteelmoord: Dokter Gyselbrecht heeft spijt
© LK

Hij benadrukte dat er heel weinig belastende elementen zijn tegen Evert de Clercq. “Er is alleen de verklaring van Roy Larmit die voor ons belastend is. Maar daar schort van alles aan. Er is een poging tot afpersing geweest. Als dan uiteindelijk het vonnis komt (27 jaar cel voor de Clercq, 15 jaar cel voor Larmit – LK), dan komt dat hard aan”, volgens Van Steenbrugge. Hij en zijn medepleiters hakten daarna in op de verklaringen van Pierre Serry. “Deze zogenaamde volledige bekentenissen zitten boordevol leugens en spreken elkaar op cruciale elementen tegen”, klonk het. Volgens de verdediging van Evert de Clercq is er geen enkel objectief bewijs dat de Zeeuw ook maar iets te maken heeft met de moord op Stijn Saelens. De verdediging vroeg dan ook de vrijspraak.

Woensdag komt de verdediging van Roy Larmit aan het woord en zullen ook de twee procureurs van het Brugse parket het woord nemen om een straf te vorderen.

Hof van beroep, Gent, maandag 18/03.

Het proces in beroep over de zaak van de Kasteelmoord is maandag gestart. Voor het hof van beroep in Gent hebben de advocaten van André Gyselbrecht het eerste deel van hun pleidooi gehouden. Het betoog was een doorslag van wat ze eerder voor de correctionele rechtbank van Brugge brachten. In het tweede deel van het pleidooi van de verdediging van André Gyselbrecht schetsten advocaten Johan Platteau en Filip D’Hont nogmaals de lange aanloop naar de uiteindelijke moord op Stijn Saelens. Ze benadrukten vooral dat hun cliënt lange tijd geprobeerd heeft om een oplossing in der minne te vinden.

Hoofdverdachte André Gyselbrecht, met in zijn kielzog medebeklaagde Evert De Clercq.
Hoofdverdachte André Gyselbrecht, met in zijn kielzog medebeklaagde Evert De Clercq.© LK

Advocaat Filip D’Hont wees er het hof nogmaals op dat dit proces voor een hof van assisen had moeten gevoerd worden. “Op het moment dat deze zaak naar de correctionele rechtbank verwezen werd, was er absolute onduidelijkheid. De ene zaak naar assisen, de andere niet. En niemand kon uitleggen waarom. Ondertussen gaan alle moordzaken opnieuw naar assisen. Als dit proces iets heeft aangetoond, dan is het dat de correctionele procedure niet geschikt is om dit soort zaken te behandelen. Krijgt André Gyselbrecht hier wel een eerlijk proces?”, vroeg de advocaat zich af.

“Incestfeiten onderbelicht”

Johan Platteau, die nog de rest van de dag zal pleiten voor André Gyselbrecht, begon zijn pleidooi met een boodschap van hoop. “Ik hoop dat de feiten hier juist omschreven worden, in tegenstelling tot in het vonnis van de eerste rechters. Om tot een juist oordeel te kunnen komen, moet je de feiten juist zien. Ik vind dat de eerste rechter dat niet heeft gedaan“, klonk het. Hij voerde aan dat de vermeende incestfeiten gepleegd door Stijn Saelens onderbelicht werden in het proces in eerste aanleg.

https://www.youtube.com/watch?v=sjpWcpTdCSI

“Iedereen die aan het woord kwam in het moraliteitsonderzoek naar Stijn Saelens zei dat het een vriendelijke, lieve jongen, een succesvolle zakenman en een lieve papa was. En dat was het. Toen we dat zagen, hebben we toch moeten bijsturen, want dat klopte niet met wat wij hoorden. Men verwijt ons dat wij lang gezwegen hebben, ook in het Brugse vonnis wordt dat aangehaald. Maar de familie Saelens zweeg ook. Men zei dat Stijn altijd een gezonde jongen is geweest, maar op zijn zestiende heeft hij drie maanden in de jeugdpsychiatrie gezeten. De psychiater van de familie Saelens, Ines Vandenbussche, minimaliseert dat. Als haar dossier gelezen wordt door psychiater Lodewyck dan spreekt die wel van een ernstige problematiek, van seksuele preoccupatie. Ook twee andere getuigen, Geertrui Lauwaert en Stephan Viaene, hebben het in verhoor bij de eerste onderzoeksrechter over incest. Later veranderen ze dat allebei naar ‘kaderend in de hippiecultuur’. Ik vind dat vreemd. De familie Saelens minimaliseert dat. Meer zelfs: de moeder van Stijn Saelens en zijn zus zeggen in hun verhoor dat het – beeld het u in – het kind zelf is van vijf jaar oud dat Stijn heeft verleid“, pleitte advocaat Platteau.

“Moordopdracht pas in najaar 2011”

André Gyselbrecht wordt weggebracht uit de zittingszaal.
André Gyselbrecht wordt weggebracht uit de zittingszaal.© LK

Voor zijn eigen cliënt, dorpsdokter André Gyselbrecht uit Ruiselede, blijft de vermeende incest hét motief om de moordopdracht op zijn schoonzoon Stijn Saelens te geven. “André Gyselbrecht heeft heel zijn leven zijn best gedaan. Hij heeft gebreken, zeker. Minder dan ikzelf weliswaar. Hij komt uit een arm gezin. Hij heeft heel zijn leven hard gewerkt in een job waarbij je mensen helpt en waarvoor hij in Ruiselede graag gezien wordt. Tot zijn 65 jaar leeft hij gelukkig en in harmonie met de maatschappij. Zijn bezoekerslijsten in de gevangenis staan vol. Elke dag komen er nog mensen uit Ruiselede langs. Die mens wordt, op een moment dat je van je leven kan beginnen genieten, geconfronteerd met een dochter die hem om hulp vroeg. ‘Papa, ik kan niet meer, help me’. En dan zit hij daar met de beerput van dat huwelijk, die hij wil oplossen en daarvoor bij iedereen die hij kent te rade gaat. En voor deze mens vraagt het parket nu een straf die ervoor zorgt dat hij tot aan zijn dood in de gevangenis zal zitten. Ik vind dat niet eerlijk”, pleitte Johan Platteau. Hij blijft erbij dat de moordopdracht niet al in juni 2011 gegeven werd, maar pas in het najaar van 2011. “Dan pas was er een dreiging dat Elisabeth naar Australië zou gaan met Stijn. In juni wou ze dat niet. Dus was er ook geen motief”, zegt advocaat Platteau.

Driehoeksverhouding

“Het gaat hier eigenlijk om een problematische driehoeksverhouding tussen drie mensen: Elisabeth, haar vader André en haar man Stijn“, begon advocaat Filip D’Hont zijn pleidooi. Hij verhaalde hoe Elisabeth in 2011 voor de tweede keer in evenveel jaar tijd te horen kreeg dat er grensoverschrijdend seksueel gedrag was van Stijn naar één van de kinderen toe.

“De kinderen vertoonden ook vreemd gedrag, dat zagen André en zijn vrouw Monique ook. Bovendien moest iedereen van Stijn plots vegetariër worden en op blote voeten lopen. Een echt inkomen had Stijn niet meer, maar er was wel een kasteel af te betalen. Elisabeth werkte voltijds in de dokterspraktijk, werd voor een derde en vierde keer moeder en merkte dat ze minder en minder steun kreeg van haar schoonfamilie. Die vrouw was op. Gebroken. En toen nam ze haar vader in vertrouwen. Die reageerde niet als een briesende leeuw, als een gebroken man. Maar hij wou het probleem oplossen en koos voor een herstelstrategie”, pleitte Filip D’Hont.

Hij somde vervolgens alle stappen op die André Gyselbrecht ondernam om zijn dochter en haar gezin te helpen. “Maar niets hielp. Stijn bleef radicaliseren en wou per sé in de brousse in Australië gaan wonen. Hij dreigde er mee om de twee jongste kinderen mee te nemen. Jef Vermassen, de toenmalige advocaat van André Gyselbrecht, waarschuwde hem ook dat hij de kinderen en Elisabeth niet mocht laten vertrekken naar Australië want dat de kans bestond dat hij ze nooit meer zou terugzien. Hij diende samen met Elisabeth ook klacht in tegen Stijn Saelens, Elisabeth liet de politie zelfs weten wanneer Stijn Saelens in het land was om verhoord te worden. Maar de politie deed niets. Zelfs Stijn Saelens laten seinen, zoals de onderzoeksrechter bevolen had, deed de politie niet. Het dossier over de incestklacht is amper enkel bladzijden dik”, pleitte advocaat D’Hont.

Volgens de raadslieden is het pas in het najaar dat de moordopdracht effectief gegeven werd. “Justitie deed niets met de incestklacht, tegelijkertijd begon André grip te verliezen op Elisabeth én bleek dat Stijn zijn plan om te emigreren naar Australië zou doorzetten. Plots bleek dat Elisabeth zou meegaan. En ook het kindermeisje, de band tussen André en wat er zich in het kasteel afspeelde, kan het niet meer aan en geeft het op. Alle zekerheden die nog bestonden, vielen weg. Zo is het tot deze feiten gekomen”, pleitte advocaat D’Hont

Dinsdag pleiten de advocaten van Pierre Serry, Evert de Clercq en Roy Larmit. Woensdag komt dat het parket aan het woord, donderdag de burgerlijke partijen. Vrijdag is er dan tijd voor replieken.

Lees hier nog eens wat u allemaal moet weten bij de aanvang van het proces.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.