Het dossier waarover het hof van assisen zich dezer dagen moet buigen, is een schrijnend voorbeeld van hoe mishandelde kinderen toch nog door de fijne mazen van het net van de jeugdzorg kunnen glippen. Vier maanden voor ze stierf, hadden ze in de crèche waar Elly Buyse zat al opgemerkt dat het kind verdachte verwondingen vertoonde. Ook in de twee scholen waar ze in haar korte leven in het kleuterklasje zat, stelden de juffen zich vragen bij de vele verwondingen van Elly. De hulpverlening werd ook ingeschakeld: de twee Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van de twee scholen werden ingelicht en er volgden ook telefoontjes naar het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Het resultaat: er gebeurde niets en Elly stierf uiteindelijk nadat ze door haar stiefvader een harde vuistslag in de buik kreeg.
...