De verkoop van het pand in de Consciencestraat in Blankenberge dateert van 2012. Toen kochten Marc Pensis en zijn vrouw Marie-Thérèse een woning in de Consciencestraat in Blankenberge. Ze legden daarvoor 275.000 euro op tafel. Fors minder dan de 395.000 euro die de verkopers hadden gevraagd. Er was immers niet zo veel interesse voor het huis. Het koppel ondertekende een compromis en bezorgde dat aa...

De verkoop van het pand in de Consciencestraat in Blankenberge dateert van 2012. Toen kochten Marc Pensis en zijn vrouw Marie-Thérèse een woning in de Consciencestraat in Blankenberge. Ze legden daarvoor 275.000 euro op tafel. Fors minder dan de 395.000 euro die de verkopers hadden gevraagd. Er was immers niet zo veel interesse voor het huis. Het koppel ondertekende een compromis en bezorgde dat aan het immokantoor.Ook de verkopers, een koppel uit het Oost-Vlaamse Temse, bezorgden hun exemplaar van het compromis aan het kantoor. Maar de week daarop kregen de verkopers een tweede, hoger bod van 345.000 euro. Ze gingen daarop in en lieten het eerste compromis vallen. Pensis en zijn vrouw lieten het daar niet bij. Ze beschuldigden het immokantoor en de verkopers van oplichting door het moedwillig vernietigen van het door hen ondertekend compromis.Maar de rechtbank van eerste aanleg sprak de verkopers en het immokantoor vrij omdat er geen enkel document was waarop de handtekening van de twee kopers én de twee verkopers staat. Het teruggevonden compromis gold dus als een 'ontwerp-project' en niet als een volledige verkoopsovereenkomst.Pensis en zijn vrouw gingen daarop in beroep. Maar ook nu gaf het hof in Gent hen ongelijk. "Het staat geenszins vast dat het oorspronkelijk document, dat door de verkopers werd ondertekend, werd vernietigd", oordeelt het hof.Volgens Pensis was nochtans aangekondigd door een van de beklaagden, dat hij alle documenten ging vernietigen. Iets wat door de beklaagde zelf stellig werd ontkend. "Er zijn geen redenen voorhanden om meer geloof te hechten aan de verklaring van de burgerlijke partij dan aan deze van de beklaagde", oordeelde het hof nu en sprak alle beklaagden vrij.Marc Pensis en zijn vrouw waren meteen na de uitspraak nog niet op de hoogte. "Als dat inderdaad een vrijspraak is, dan zullen we dat verder moeten bekijken. Of we nog verdere stappen nemen? Daar zullen we het eerst eens met de juiste mensen over moeten hebben", besluit hij.(OSM)