Roemeense postbusvennootschappen zouden tientallen werknemers naar België gedetacheerd hebben om zo sociale bijdragen te ontduiken. Daarnaast is ook sprake van witwaspraktijken en mensenhandel. Twee personen werden aangehouden.
...

Roemeense postbusvennootschappen zouden tientallen werknemers naar België gedetacheerd hebben om zo sociale bijdragen te ontduiken. Daarnaast is ook sprake van witwaspraktijken en mensenhandel. Twee personen werden aangehouden.Het onderzoek naar de criminele organisatie loopt al sinds 2016. Het parket kwam enkele Roemeense bedrijfjes van die ingewikkelde constructies op het spoor. Bij die constructie waren zowel Roemenen als Belgen betrokken, en er werden zo tientallen mensen in de Belgische bouwsector tewerkgesteld. Die werknemers werden uitgebuit, ontvingen niet het loon waar zij volgens de Belgische wetgeving recht op hebben en logeerden vaak in erbarmelijke omstandigheden.Samen met de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) en het Toezicht Sociale Wetten (TSW) vonden maandagochtend vijf huiszoekingen plaats bij verdachten in Wortegem-Petegem, Staden en Zwevegem. Ook op het adres van een van de bedrijven in Wevelgem en op een werf in Roeselare werd een huiszoeking uitgevoerd. Twee personen werden voorlopig aangehouden, de onderzoeksrechter beslist na verhoor of zij verder aangehouden blijven. "Sociale dumping is een absolute prioriteit van het federaal parket. Dankzij controles van de verschillende instanties en informatie-uitwisseling met onze collega's in Roemenië slaagden we erin om deze praktijken in kaart te brengen", aldus Eric Van Der Sypt, woordvoerder van het federaal parket. Gelijklopend met de Belgische huiszoekingen, vonden ook in 9 Roemeense bedrijven in Boekarest en Sibiu huiszoekingen plaats. Het parket werkte hiervoor nauw samen met zijn Roemeense tegenhanger. Bij detacheringen gaan werknemers in opdracht van hun werkgever een tijdelijke opdracht uitvoeren in een andere lidstaat. Dit is een gangbare economische praktijk en is perfect legaal dankzij het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie, op voorwaarde dat het bedrijf een reële activiteit heeft in het land van herkomst en daar ook sociale bijdragen betaalt.Maar verschillende werknemers verklaarden dat het bedrijf geen enkele activiteit heeft in Roemenië en dat zij werden aangeworven om onmiddellijk in België aan te slag te gaan. Van een tijdelijke opdracht was dus geen sprake. Bovendien werden de Roemeense bedrijven vanuit België gerund, enkel hun postbusadres staat nog in Roemenië. In dat geval spreek men niet van detachering maar van 'postbusbedrijven'. In deze zaak leken de bedrijven elkaar ook steeds op te volgen en in ieder bedrijfje werkten steeds dezelfde werknemers. Het ging dus om onterechte detachering, en bijgevolg moest de sociale bijdrage niet in Roemenië maar wel in België betaald worden. Het parket schat dat België door deze illegale postbusconstructies voor minstens 2.800.000 euro aan RSZ-bijdragen misliep en men verwacht dat dit bedrag nog zal oplopen. (BELGA)