Op 12 februari vorig jaar werd een toen nog minderjarige patiënt van de betrokken arts opgepakt in Duitsland wegens drugsbezit. De jongeman werd er opgesloten in een jeugdinstelling waar ook een behandeling voor zijn drugsprobleem werd opgestart. Zijn moeder vroeg aan de huisarts om voor de school van haar zoon attesten op te maken waarin stond dat hij medisch onbekwaam was om de lessen te volg...

Op 12 februari vorig jaar werd een toen nog minderjarige patiënt van de betrokken arts opgepakt in Duitsland wegens drugsbezit. De jongeman werd er opgesloten in een jeugdinstelling waar ook een behandeling voor zijn drugsprobleem werd opgestart. Zijn moeder vroeg aan de huisarts om voor de school van haar zoon attesten op te maken waarin stond dat hij medisch onbekwaam was om de lessen te volgen. De arts maakte tussen 18 februari en 29 mei 2019 uiteindelijk vier dergelijke attesten op. Toen de schooldirectie te weten kwam dat de jongeman in werkelijkheid opgesloten zat in Duitsland, diende ze bij de politie een klacht in tegen de arts. "De arts liet valselijk uitschijnen de jongen persoonlijk te hebben onderzocht", verduidelijkte de procureur maandag in de Brugse rechtbank. "In werkelijkheid kon de jongen de lessen uiteraard niet volgen omdat hij in hechtenis zat. Op die manier werd een onrechtmatig voordeel verschaft aan die jongen, die ten onrechte geattesteerd werd als een regelmatige student."De procureur vroeg een principiële bestraffing voor de dokter, die zelf op de vrijspraak aanstuurde. "Die jongen was al langer patiënt bij mijn cliënt en verkeerde door drugs wel degelijk in een medische toestand die hem niet toeliet de lessen te volgen", stelde de advocate van de arts. "Maar het klopt dat mijn cliënt zich volledig baseerde op de verklaringen van de moeder, die haar zoon tweewekelijks ging bezoeken in Duitsland. Mijn cliënt had dan ook beter een dixit-attest (een attest dat alleen op de verklaring van de patiënt gebaseerd is en niet op een echte diagnose, red.) opgemaakt in plaats van een klassiek getuigschrift. Dit was evenwel niet met slechte bedoelingen. Het was een onachtzaamheid." Ook de moeder riskeert een principiële bestraffing voor gebruik van valse stukken. Zij dringt eveneens aan op de vrijspraak en stelt dat ze de attesten opvroeg op advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. De zaak wordt op 12 oktober verder gezet. (AFr)