Van openbaar aanklager naar advocaat voor zijn dochter in assisenzaak van moordende bodybuilder

Jean-Luc Cottyn neemt plaats aan de andere kant van de balie als burgerlijke partij voor zijn dochter. © Tom Brinckman
Stefan Vankerkhoven

Als openbare aanklager vorderde Bruggeling Jean-Luc Cottyn levenslange celstraffen in tientallen assisenprocessen. Op vrijdag 6 mei staat hij in het West-Vlaams assisenhof aan de andere kant van de barrière. Hij staat zijn dochter Virginie bij als burgerlijke partij in de assisenzaak tegen Alexander Dean voor viervoudige moord.

“Of het mij iets doet dat ik nu als advocaat optreed in een West-Vlaamse assisenzaak en naast mijn vroegere tegenstrever Jef Vermassen zal zitten? Neen, niet echt. Je speelt je rol, daarom doe je een toga aan! Ik ben er vooral om mijn dochter Virginie bij te staan”, zegt Jean-Luc Cottyn (65).

We moeten deze Brugse jurist opnieuw met de titel ‘meester’ aanspreken. Want deze voormalige magistraat ging vijf jaar geleden met pensioen als advocaat-generaal en is sindsdien, na een verplichte cursus ‘deontologie’, opnieuw lid van de Brugse balie.

Hartinfarct

“Ik kon nog tot mijn 65ste lid van het college van procureurs-generaal blijven, maar ik heb gebruik gemaakt van de opportuniteit om op mijn 60ste met rust te gaan. Ik kreeg in 2015 een hartinfarct en moest een openhartoperatie ondergaan.”

“Indien mijn echtgenote Caroline De Kesel geen verpleegster was en met mij niet naar de spoed van het AZ Sint-Jan getrokken was, zat ik hier niet meer. Want op de spoed kreeg ik een hartaanval. Na mijn operatie nam ik het wijs besluit om het kalmer aan te doen en elke stressvolle situatie te vermijden.”

“Is de advocatuur minder stressvol dan de magistratuur? Ik werk niet meer voltijds als advocaat, ik help vooral mijn dochter Virginie. Zij woont in Grimbergen en is mama van drie kinderen. Af en toe vervang ik haar, vooral in dossiers voor de Brugse rechtbank.”

Privé

Geboren op 3 oktober 1956 in Menen. Woont in Brugge. Gehuwd met Caroline De Kesel. Papa van Virginie, ‘nonno’ (opa) van Arthur, Jerôme en Gaston.

Carrière

Latijn-Grieks aan het O. L. V.-college in Oostende, master in de Rechten aan de UGent. Advocaat bij de Brugse balie van 1980 tot 1984 én sinds 2016. Substituut-procureur (1985-1999), Substituut-procureur- en advocaat-generaal bij het Hof van Beroep (2000-2016), voorzitter Hoge Raad voor Justitie (2008-2012).

Hobby’s

Voorzitter Stichting Pelicano en van Confrérie du Rat Mort.

“We hebben in december 2021 in Leuven voor het eerst samen gepleit voor het Brabants assisenhof: we traden op als burgerlijke partij na een moord in het tsjetsjeens milieu. Een coiffeuse uit Vilvoorde was door haar ex-lief geliquideerd.”

Jef Vermassen

“De viervoudige moord waarvoor een bodybuilder zich vanaf vrijdag 6 mei veertien dagen voor het West-Vlaams assisenhof moet verantwoorden is wel mijn eerste deelname aan een assisenzaak in onze provincie sinds ik mijn toga van magistraat aan de kapstok hing. Uiteraard zorgt de aanwezigheid van Jef Vermassen als confrater voor nostalgische herinneringen aan het geruchtmakende proces van de Beerputmoord in de jaren ‘90.”

“Een Oostkampse landbouwersvrouw werd toen schuldig bevonden aan het doden van haar man, zij dumpte met haar zoon het lijk in de beerput van een koestal. De jury stapte af ter plaatse om die beerput in Moerbrugge met eigen ogen te zien! Het arrest werd pas in de vroege uurtjes door voorzitter Paul Boudolf uitgesproken. Wijlen meester Piet Van Eeckhoudt zei met een boutade dat hij Apollo met zijn zonnewagen had zien passeren.”

“Jef Vermassen is er nu nog altijd van overtuigd dat zijn cliënte onschuldig was. Hij heeft nadien tien jaar lang geen assisenzaken meer gepleit. Voor mijn dochter Virginie is deze zaak ook speciaal, want ze heeft acht jaar voor Jef Vermassen gewerkt.”

Leerling en meester

Jean-Luc Cottyn zegt dat hij het pleiten aan zijn dochter zal overlaten: “Een taoïstisch gezegde stelt: als de leerling beter wordt dan de meester, dan is de meester geslaagd.” Zal hij die belofte kunnen houden of zal hij ten prooi zijn aan een onweerstaanbare drang om toch iets te zeggen tijdens de debatten? Als welbespraakte openbare aanklager zetelde hij in 49 assisenzaken en kruidde hij zijn requisitoir met volkse wijsheden en spreuken als Barbertje moet hangen

Ik blijf voorstander van de afschaffing van het assisenhof

“Ik heb ook filosofie gestudeerd, mijn boeken filosofie kwamen mij geregeld van pas, toen ik mijn vordering als openbaar ministerie moest uitspreken”, bekent Jean-Luc Cottyn. Zijn carrière als magistraat van 1985 tot 2016 oogt indrukwekkend : Brugs substituut-procureur, referentiemagistraat verdwijningen, advocaat-generaal bij het Gentse Hof van Beroep en voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie.

Terrorismeproces

“In laatstgenoemde functie heb ik in 2010 tevergeefs gevochten voor de afschaffing van het assisenhof. Net als de voorbije vijf ministers van justitie. Ik blijf een voorstander van die afschaffing. Waarom? Het arrest wordt onvoldoende gemotiveerd, je kunt niet in beroep gaan en de jury is absoluut geen weerspiegeling van de samenleving.”

“De wetsontwerpen zijn nooit door het parlement geraakt, want de Franstalige socialisten zijn ertegen. In hun ogen strookt een assisenhof met de principes van liberté, égalité et fraternité.”

“Minister Koen Geens was op goede weg met zijn assisen light, zodat de kasteelmoord voor de correctionele rechtbank kon gebracht worden. Maar het Grondwettelijk Hof heeft hem nadien teruggefloten. Ik hou mijn hart vast, wanneer dit najaar het terrorismeproces in het NAVO-gebouw in Brussel van start gaat. Er zijn dertien verdachten en duizend burgerlijke partijen.”

“Deze assisenzaak zal minstens negen maanden duren. Vind eens een jurylid dat daar al die tijd wil gaan zetelen aan 36,40 euro per dag vergoeding! Je hebt voor alle zekerheid drie jury’s, dat is 36 gezworenen nodig…”, aldus Jean-Luc Cottyn.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.