Moordenaar in tranen bij getuigenis van zijn jonge zus : “Alex was een lieve broer”

foto LK
Laurens Kindt

Op het assisenproces tegen Alexander Dean, de 29-jarige man uit Varsenare die beschuldigd wordt van viervoudige moord en foltering, heeft na de moeder nu ook de zus van de beschuldigde haar getuigenis afgelegd. “Alex was een lieve broer”, klonk het.

Het 17-jarige meisje kwam enigszins bedeesd de zaal binnen en kreeg, net als haar moeder, geen blik van de beschuldigde. In tegenstelling tot Alex Dean, die duidelijk een Nederlander is, sprak ze met een onmiskenbare West-Vlaamse tongval. “De verhouding tussen Alex en ik was altijd heel goed. We hebben nooit ruzie gemaakt, wel veel plezier. Ik was zijn kleine zusje en hij heeft altijd zeer goed voor mij gezorgd”, vertelde ze.

C. was elf toen haar broer een relatie met Maïlys begon. “Ik was heel blij dat hij iemand gevonden had. Ik kwam wel goed overeen met Maïlys, we speelden soms eens een gezelschapsspelletje. Alex kwam nog elke dag langs. Toen het uit was met Maïlys, was hij dan constant bezig met zijn gsm en was hij snel geïrriteerd”, klonk het.

Foute moment

Procureur Malefason kwam terug op de telefoontap op de gsm van het meisje, toen Alex Dean nog voortvluchtig was. “U spreekt daar over het dagboek van uw broer, dat daar zijn plannen in stonden. Hebt u dat ooit gelezen?”, vroeg hij. “Ik kan me dat niet meer herinneren. Ik heb er misschien een kijkje in genomen, maar ik weet niet meer wat erin stond. Het kan zijn dat ik dat gezegd heb, maar het is al zo lang geleden”, klonk het antwoord.

“Hebt u enig idee waarom uw broer vier mensen van het leven beroofd heeft?”, vroeg de procureur. “Waarom, neen. Misschien omdat hij het niet kon verwerken. De grootouders waren er op het foute moment. Maïlys omdat hij het niet kon verkroppen. De fotograaf, die heb ik niet gekend, daar heb ik niets over te zeggen”, zei de getuige.

Levenslang

Opnieuw confronteerde advocaat Johan Platteau de getuige met de bevindingen van de psychiaters. “Ik kan me daar niet in vinden. Voor mij was hij een lieve broer. Pretentieus en autoritair zou ik hem niet noemen. Autoriteit kan hij zeker wel aanvaarden. Hij kwam altijd voor mij op als er conflicten waren tussen mij en mijn mama. Ik kon bij hem logeren als het thuis niet ging. Alex kan ook heel mooi tekenen. Ik heb thuis nog verschillende van zijn tekeningen liggen”, klonk het. “U bent twaalf jaar jonger dan hem. Hij zal zwaar worden gestraft. Men zal hier levenslang voor hem vragen. Ik ga proberen om dat te vermijden. Gaat u uw broer blijven steunen? Belooft ge dat?”, vroeg Johan Platteau. “Zeker”, snikte het meisje, waarop ook Alex Dean begon te huilen in de beschuldigdenbank.

Vooraan de zaal ligt het dossier uitgestald. (foto LK)
Vooraan de zaal ligt het dossier uitgestald. (foto LK)

Rik De Mil, huidig beloftecoach van Club Brugge, gaf nog les aan Alex Dean. “Ik herinner me hem niet als een zeer goeie leerling. Agressief was hij nooit. Ik herinner me vooral dat hij heel veel naar het toilet moest en dat hij speciale eetgewoontes had. Hij moest en zou eten, uiteindelijk hebben we daar als school een compromis moeten in zoeken”, klonk het.

“Ik heb jaren in het beroepsonderwijs les gegeven. Dit was nu een leerling die altijd vrij rustig en afzijdig was. Als ik met hem sprak, was dat op een normale manier. Vandaar dat ik geschrokken was van die feiten”, zei de getuige. Opnieuw kwam Johan Platteau terug op het psychiatrisch verslag van zijn cliënt en legde dat de getuige voor. Opnieuw moest de getuige toegeven dat hij veel zaken uit het rapport niet kon onderschrijven.

Beroepsgeheim

Ook de hoofdaalmoezenier van de Brugse gevangenis kwam getuigen. Dat is uitzonderlijk, gezien aalmoezeniers doorgaans weigeren om te getuigen om zo de vertrouwensband die ze hebben met de gedetineerde niet te beschadigen. “Als je in de gevangenis binnenkomt, ben je alle vertrouwen kwijt. Dat moet stap voor stap terug groeien. Van een gesloten iemand heb ik iemand leren kennen waar je wel contact mee kan krijgen”, vertelde Antoon Vandeputte, die eerder ook al in onze krant getuigde over zijn job.

“Heeft hij met u over de feiten gesproken?”, vroeg de procureur. “Zeer weinig. Het zou wel kunnen dat hij mij verteld heeft waarom hij de feiten heeft gepleegd, maar ik moet me beroepen op de vertrouwelijkheid van de gesprekken. Ik beroep me op mijn beroepsgeheim”, aldus de aalmoezenier.

Propere cel

“Kunt u zijn cel eens beschrijven?”, vroeg advocate Virginie Cottyn. “Zijn cel is proper en net en dat kan ik niet van iedere cel zeggen. Tekenen is één van de middelen om zich te uiten. Ik heb hem daarin gestimuleerd. Hij maakt persoonlijke tekeningen, nogal kunstzinnig. Figuratieve dingen”, zei de aalmoezenier.

Op vraag van de verdediging vertelde de aalmoezenier dat hij nooit schrik heeft gehad bij de bezoekjes die hij bracht in de cel van de beschuldigde. Ook aan deze getuige werd door advocaat Platteau het psychiatrisch verslag voorgelegd, maar de aalmoezenier omzeilde handig het manoeuvre van de verdediging. “Er zitten bij ons veel mensen die aan die omschrijving van de psychiaters zouden voldoen”, klonk het fijntjes.

Beschuldigde Alex Dean (gf)
Beschuldigde Alex Dean (gf)

De voorlaatste van de in totaal 109 getuigen van dit assisenproces was een fitnessvriend van Alexander Dean uit Brugge. “We trainden twee jaar lang samen in de gym in Brugge maar in 2016 ben ik verhuisd naar het buitenland. Maïlys heb ik nooit gezien. Hij kwam mij over als een doodnormale, brave jongen. Hij was behulpzaam, vriendelijk, zeer ernstig met zijn sport bezig. Ik kan geen slecht woord over hem zeggen”, klonk het.

Ontsnappingspoging

Afsluitend kwam rechercheur Gert Leenknegt van de federale politie zijn moraliteitsverslag over Alexander Dean toelichten. “Wie bezoekt hem nog in de gevangenis?”, wou de procureur weten. “Zijn moeder en zijn zus bezoeken hem regelmatig. Eén keer een vriend en dan ook nog de aalmoezenier”, klonk het. Een mogelijke ontsnappingspoging van Alexander Dean, die in oktober 2019 uitlekte in de pers, werd door de getuige gekaderd. “De directie van de gevangenis heeft dat verhaal afgedaan als zeer onwaarschijnlijk en distantieerde zich van die artikels”, klonk het.

Narcist

Advocaat Johan Platteau beklemtoonde in zijn vragen aan de rechercheur de trieste jeugd van zijn cliënt. “Vader en moeder in de psychiatrie, dat is niet niks. Seksueel misbruik in het pleeggezin waar hij vijf jaar heeft gewoond. Moeder die haar zoon gebruikt om bedrijven op te starten terwijl zij door haar vele schulden niet meer mocht”, somde Johan Platteau op.

“Welke van alle mensen die u voor uw onderzoek hebt gesproken noemt hem een narcist met psychopate trekken? Die hem omschrijven als zeer arrogant en pretentieus? Die zeggen dat het iemand is die niet in staat is om menselijke gevoelens te hebben? Die zeggen dat ze schrik van hem hebben?”, verwees de raadsman opnieuw naar het rapport van de psychiaters. De speurder zei van niet.

Daarmee zitten de getuigenverhoren erop. Na de middagpauze starten de pleidooien. Jef Vermassen, advocaat van Maïlys’ vader Frédéric Descamps, zal als eerste pleiten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.