Brugse ‘gezworenen’ om te zetelen in assisenjury geloot

Redactie KW

Brugs burgemeester Dirk De fauw trok maandagnamiddag 18 januari de nummers die als basis dienen voor het aanduiden van de ‘gezworenen’ in de jury’s van het Hof van Assisen voor de komende vier jaar. Hij deed dit met schepenen Mathijs Goderis en Ann Soete als getuigen.

Om de vier jaar selecteren de gemeentebesturen, zoals ook Stad Brugge, een lijst van personen die in aanmerking komen voor het zetelen in de jury van een assisenproces. De vorige lijst dateert van 2017, dus in 2021 moet deze vernieuwd worden. Maandag in de vooravond kweet het Brugse stadsbestuur zich van deze taak.

Voorwaarden

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) werd hiervoor bijgestaan door de schepenen Mathijs Goderis (SP.A) en Ann Soete (Open VLD Plus) als getuigen. “De selectie gebeurt uit de kiezers die ingeschreven zijn op de kiezerslijst voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers”, liet burgemeester De fauw verstaan.

“Naast ingeschreven te zijn op de kiezerslijst moeten de personen die in aanmerking komen, ook de burgerlijke en politieke rechten genieten, tussen 28 en 56 jaar oud zijn, kunnen lezen en schrijven en geen strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen van meer dan vier maanden of een werkstraf van meer dan 60 uur.”

‘90’

Onder toezicht van de schepenen-getuigen moest de burgemeester twee cijfers tussen 1 en 0 uitloten, dus bestaand uit 0 tot en met 9. Het getal dat op die manier gevormd wordt, is bepalend voor de selectie van de kandidaat-gezworenen. Personen van wie het rangnummer op de lijst van kiezers hierop eindigt, komen dus op de voorbereidende lijst terecht.

Tijdens de loting maandag in het Brugse stadhuis werd zo het cijfer ‘90’ gevormd. In de praktijk wordt door de bevoegde stadsdienst, burgerlijke stand/bevolking, dit cijfer door een computerprogramma gehaald waardoor een lijst van potentiële gezworenen wordt bekomen. Daaruit worden dan uiteraard ook de personen gefilterd die door de eerder geschetste voorwaarden niet in aanmerking komen. (PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.