Assisen Sofie Muylle: “Sofie moet het nog beseft hebben” (wetsdokters)

© Facebook
© Facebook
Laurens Kindt

Op het assisenproces van Alexandru Caliniuc (27), die beschuldigd wordt van de moord op Sofie Muylle (27) uit Roeselare, hebben de wetsdokters getuigd. Zij kregen de opdracht de doodsoorzaak te bepalen. “Het slachtoffer moet bepaalde aspecten nog beleefd hebben”, stelde wetsdokter Werner Jacobs.

Het college van zeven deskundigen dat door onderzoeksrechter Koen Wittouck werd aangesteld bestaat uit de vier ervaren wetsdokters Geert Van Parys, Hubert Floré, Werner Jacobs en Wim Van De Voorde. Zij werden bijgestaan door toxicologen Christophe Stove, Jan Cordonnier en Sarah Wille. Omdat er tijdens het onderzoek twijfel ontstond over de exacte doodsoorzaak van Sofie Muylle – smoring of iets anders – kregen zij de opdracht om dit uit te klaren en te bepalen wat het aandeel van Alexandru Caliniuc in de dood van Sofie zou kunnen zijn. De vier wetsdokters kwamen eerst getuigen. Wetsartsen Geert Van Parys en Hubert Floré hadden in een eerste verslag geconcludeerd dat het om smoring ging, later werd dat samen met de twee andere forensisch pathologen bijgesteld naar onderkoeling met mogelijk smoring.

Behandelbaar

Dokters Geert Van Parys en Werner Jacobs schetsten eerst de resultaten van de inwendige en uitwendige lijkschouwing. “In consensus hebben we uiteindelijk beslist dat ze meest waarschijnlijk overleed door een onderkoeling”, stelde wetsdokter Werner Jacobs. “Ze was al ernstig onderkoeld bij haar overlijden, zo konden we afleiden uit haar lichaamstemperatuur en uit de videobeelden die de beschuldigde maakte. Als er zich smoring heeft voorgedaan, was ze in ieder geval niet dodelijk. Ook dat is af te leiden uit de filmbeelden. De tekenen van smoring zijn op de filmbeelden ook duidelijk te zien en daar leeft het slachtoffer nog. Haar toestand was toen nog behandelbaar”, verduidelijkte de wetsdokter. Volgens hem wezen sommige letsels er ook nog op dat Sofie Muylle zich moet verweerd hebben, terwijl de beschuldigde altijd beweerd heeft dat het slachtoffer al bewusteloos was toen hij haar vond. “De kans is ook groot dat mevrouw nog een aantal van de handelingen door de beschuldigde bewust heeft ervaren”, voegde hij daar nog aan toe.

Wetsdokter Geert Van Parys.©Davy Coghe Davy Coghe
Wetsdokter Geert Van Parys.©Davy Coghe Davy Coghe

Op vraag van voorzitter De Pauw verduidelijkten de experts dat de letsels op het lichaam van Sofie Muylle er niet op wezen dat zij geslagen of geschopt werd. “De meeste letsels zijn te verklaren door het stevig vastgrijpen van het lichaam tijdens het verslepen”, legde wetsdokter Jacobs uit. “Was haar kledij zo vochtig dat u vermoedde dat ze in het water had gelegen?”, wou de voorzitter weten. “Neen, die kledij was klam. We kunnen formeel uitsluiten dat het lichaam doornat was. Ook verdrinking hebben we uitgesloten”, legde wetsdokter Geert Van Parys uit. Het college benadrukte nogmaals dat, mocht er op het moment van de gemaakte videobeelden hulp gekomen zijn, Sofie Muylle het hoogstwaarschijnlijk had overleefd. “Wijzen de omwoelingen in het zand erop dat het slachtoffer toen wél nog goed kon bewegen?”, wou procureur-generaal D’havé weten. “Inderdaad. De kans bestaat dat zij toen wel nog kon bewegen. De beweringen van de beschuldigde dat zij aldoor bewusteloos was, stroken dus niet met onze bevindingen,” maakte dokter Van Parys duidelijk.

Smoring

“Op één van de filmpjes zien we dat de ogen van Sofie nog deels open zijn. Kan ze dan ook effectief nog zien?”, wou advocaat Luc Arnou weten. “Dat kunnen we onmogelijk zeggen, de hersenen spelen daar ook een rol in. Maar je zag op de beelden wel dat haar ogen op een bepaalde manier nog iets capteerden. Iemand in stervensnood reageert vaak nog op prikkels van bedreiging bijvoorbeeld”, legde wetsdokter Jacobs uit. “Zou het kunnen dat de beschuldigde haar bij de verkrachting onvoldoende gesmoord heeft, maar dat de schade bij Sofie al zo groot was dat ze het strand niet meer afraakte?”, wou advocaat Filip De Reuse weten. “Dan moeten er twee smoringshandelingen geweest zijn. Dat kunnen we niet uitsluiten”, verduidelijkte wetsdokter Jacobs. “U zegt dat Sofie nog deels bij bewustzijn was. Voor de familie is dat zwaar om te weten. Heeft Sofie haar eigen dood dan beleefd?”, wou de advocaat nog weten. “Mijn persoonlijk standpunt is dat het slachtoffer bepaalde aspecten nog beleefd heeft”, beaamde dokter Jacobs.

Gaande en staande

Dokter Floré, het ouderdomsdeken onder gerechtsartsen, kwam tussen. “We zien de eerste omwoeling in het zand vlakbij het begin van het sleepspoor. Het spoor loopt niet verder. Haar jas lag 750 meter verder. We mogen er dus van uitgaan dat mevrouw Muylle gaande en staande tot aan die eerste omwoeling is gewandeld. Of gedragen door iemand. Die omwoeling was ook groot, met een diameter van twee meter”, vertelde hij. “Dat is een hypothese van u, wie zegt trouwens dat die omwoeling ontstaan is door mevrouw Muylle”, repliceerde Pieter Filipowicz, de advocaat van Alexandru Caliniuc. “Het raadsel van het blouseje dan. Die blouse zat omgekeerd. Kan het dat Sofie die zelf uitgedaan heeft en nadien weer aangedaan?”, vroeg de advocaat. “Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Er zijn nog wel wat raadsels in het dossier, over de verwondingen bijvoorbeeld, maar die kunnen alleen opgelost worden door de beschuldigde”, klonk het korte antwoord.

Beschuldigde Alexandru Caliniuc. (foto GF)
Beschuldigde Alexandru Caliniuc. (foto GF)

Na de wetsdokters kwamen ook nog de toxicologen en het college van psychiaters en psychologen aan het woord. “We hebben hem twee keer gesproken. Wanneer de vragen te kritisch werden, begon hij naar beneden te kijken, te zwijgen of te zeggen dat hij het antwoord niet wist”, vertelden de psychiaters. “Over de feiten zelf blijft hij steeds dezelfde versie vertellen. Hij heeft haar gevonden, wou seks met haar maar heeft haar niets aangedaan”, klonk het. “Hij noemde zichzelf een mooie jongen. Het dossier leerde ons dat hij naar prostituees ging, voor én na de feiten. Toen we hem vroegen of hij bij het masturberen nog aan het slachtoffer dacht, gaf hij dat toe maar zei hij dat hij dat niet mocht doen. Hij heeft een parafiele afwijking. Dat betekent dat hij opgewonden wordt op momenten dat anderen gestoord worden in hun integriteit”, legden de psychiaters uit.

Seksueel sadisme

“Kan het zijn dat hij die beelden bij hield omdat ze hem opwonden?”, vroeg de voorzitter. “Dat kan. Hij heeft duidelijk gezegd dat ze voor niemand anders bestemd waren. Ze waren voor mij , zei hij. Die man moet heel wat seksuele fantasieën hebben. Volgens mij heeft hij dat gedaan om nadien op te kicken. Het is een pure vorm van seksueel sadisme, het zien lijden van het slachtoffer”, legde dokter Paul Lodewyck uit. “Vergelijk het met een pyromaan die lust schept in het zien van de brand. Het feit dat hij daar nog rondhangt in de namiddag kadert daarin. Ook de foto die hij dezelfde namiddag post van zichzelf op een golfbreker met als commentaar ‘de zomer komt eraan’ moet in dat kader gezien worden”, klonk het. De kilheid van de beschuldigde trof psychiater Van Peteghem. “Empathie kan je niet aanleren. Je hebt dat of je hebt dat niet. Dat is toch een ongunstige factor naar de toekomst toe”, vond hij.

Enorm gevaar

De psychiaters schatten het risico op recidive hoog in. Het feit dat de beklaagde zich al twee keer probeerde te vergrijpen aan een medegedetineerde geeft hen weinig ruimte. “Als je ziet dat hij zich zelfs in de gevangenis niet kan bedwingen, op een moment dat hij nog voor assisen nog moet verschijnen, dan is dat toch onrustwekkend. Of hij een enorm gevaar voor de maatschappij is? Absoluut”, zei psychiater Hans Hellebuyck resoluut. Advocaten Luc Arnou en Filip De Reuse wilde weten of Alexandru Caliniuc een psychopaat is. “We hebben de test daarvoor niet kunnen uitvoeren omdat we niet over voldoende gegevens beschikken. Maar hij heeft alleszins met psychopaten gemeen dat hij geen enkel gevoel heeft over zijn slachtoffers. Dat kicken op het leed dat hij veroorzaakt heeft”, antwoordde psychiater Hellebuyck.

Na de middagpauze komt Wouter, de vriend van Sofie Muylle getuigen. Hij is de laatste persoon die, behalve de dader, Sofie Muylle nog levend gezien heeft. Kort na de feiten stelde hij zich burgerlijke partij.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.