Assisen kruisboogmoord: “Bjorn leefde nog twee minuten na het schot” (wetsdokter)

Laurens Kindt

Op het assisenproces tegen Jordy Vande Sompele (26) uit Tielt, die beschuldigd wordt van de moord op Bjorn De Vrieze (28) in Schuiferskapelle op 1 mei 2018, hebben de wetsdokter, de wapendeskundige en de psychiater hun getuigenis afgelegd. “Na het schot was Bjorn nog 45 seconden bij volle bewustzijn”, getuigde wetsdokter Van Parijs.

Eerste in de rij was dokter Geert Van Parijs. De wetsdokter werd aangesteld werd aangesteld voor de autopsie op het lichaam van Bjorn De Vrieze en was ook aanwezig op de reconstructie. Aan de hand van – soms gruwelijke – foto’s deed hij zijn uitleg. De zus van Bjorn verliet de zaal, zijn ouders bleven zitten. De beschuldigde keek zonder emotie ook naar de beelden.

Wetsdokter Geert Van Parijs toont tijdens de reconstructie waar de pijl volgens hem in het gezicht van slachtoffer Bjorn De Vrieze binnendrong. (archief LK)
Wetsdokter Geert Van Parijs toont tijdens de reconstructie waar de pijl volgens hem in het gezicht van slachtoffer Bjorn De Vrieze binnendrong. (archief LK)

“Op de CT-scan was te zien dat er een vreemd voorwerp geprangd zat tussen de linkerwang en de wervelzuil. De linkerwang puilde twee centimeter uit. Dat vreemde voorwerp heeft de bovenkaak doorboord, één tand was versplinterd. Rond het ronde letsel in de linkerwang, dat duidelijk een inschotwonde was, zaten geen kruitsporen. In de nek zat een scheurwonde die de uitschotwonde was. Als we de baan volgden met een priem, zagen we dat het ruggenmerg doorboord was. Op de linkerarm zagen we twee blauwe plekken en op de rug was er een schaafpatroon dat wijst op slepen. Op basis daarvan concludeerde ik dat het overlijden van deze atletische jongeman te wijten was aan één projectieltraject dat het ruggenmerg doorboord heeft”, besloot de wetsdokter.

45 seconden

Hij stond ook stil bij het stervensproces van Bjorn De Vrieze. “Vanaf het moment dat het projectiel het slachtoffer raakte was hij verlamd vanaf die plaats tot beneden. Hij kon dus niet meer ademen. Zijn hart heeft wel nog een tijd gepompt, gezien er veel vocht in de longen zat. Hij was dus volledig bewust, maar kon niet meer ademen omdat zijn respiratoire spieren verlamd waren. We moeten er dus van uitgaan dat hij nog 30 à 45 seconden bij bewustzijn was en na een minuut of twee echt overleden was”, legde de wetsdokter uit. Op vraag van de advocate van de ouders van Bjorn De Vrieze verduidelijkte de wetsdokter nog één en ander. “Hij zal het schot gezien en beseft hebben en nog bewust meegemaakt hebben wat er in de 45 seconden na het schot gebeurd is, waarna hij het bewustzijn verloor”, klonk het.

Dodelijke snelheid

Wapendeskundige Eric De Durpel woonde ook de autopsie bij. “Op de plaats van de feiten is alleen een pijlpunt teruggevonden. Dat ging om een pijl met een afschroefbare punt. Het vreemde voorwerp dat collega Van Parijs vond tijdens de autopsie bleek ook een deel van die pijl te zijn. Aan de hand van de in- en uitschotwonde kon ik stellen dat de kogelbaan van links naar rechts, van voor naar achter en licht dalend was, in een hoek van 8,4 graden”, stelde De Durpel.

Wapendeskundige Eric De Durpel meet de schotsbaan tijdens de reconstructie. (archief LK)
Wapendeskundige Eric De Durpel meet de schotsbaan tijdens de reconstructie. (archief LK)

De wapendeskundige nam ook de kruisboog ter hand. “Er zitten twee veiligheden op. Als ze opgespannen is, kan je ze niet afvuren zonder pijl. Je kan ze maar opnieuw ontspannen door een pijl af te vuren. Om de trekker over te halen, heb je een kracht van 35 Newton nodig. Dat moet je dus bewust doen, dat gaat niet per ongeluk. Ik heb er schietproeven mee gedaan. De snelheid van het projectiel was 108 meter per seconde, dat is 380 à 400 kilometer per uur. Een snelheid die dodelijk genoeg is om vitale lichaamsdelen te doorboren”, klonk het.

Op de knieën

De wapendeskundige was er ook bij tijdens de reconstructie in juni 2018. “Wat de beschuldigde toen verklaarde, kon niet kloppen. Zo zei hij bijvoorbeeld dat de veiligheidspal per ongeluk van ‘safe’ naar ‘fire’ sprong, wat niet kon. Ook de kogelbaan kon niet kloppen volgens zijn versie. Wat volgens ons mogelijk is, is dat Bjorn De Vrieze door zijn knieën aan het zakken was toen het schot viel. Een andere mogelijkheid is dat het slachtoffer al volledig geknield zat. Volgens ons moet Vande Sompele ofwel dichter bij het slachtoffer gestaan hebben dan hij zegt, ofwel moet het slachtoffer geknield of in een zakkende houding gezeten hebben”, vertelde Eric De Durpel. Op vraag van de advocaten schetste de wapensdeskundige nog een scenario. “Het kan goed zijn dat Bjorn bij het zien van Jordy een paar stappen vooruit gezet heeft, in de richting van zijn belager dus”, klonk het.

Dominant

De derde deskundige die op de getuigenstoel plaatsnam, was psychiater Paul Lodewyck. Hij werd, samen met twee collega’s, aangesteld door de onderzoeksrechter om beschuldigde Jordy Vande Sompele te onderzoeken. De psychiater bezocht de beschuldigde in totaal vier keren. “Tijdens zijn detentie heb ik hem ook bezocht. Er waren toen wat spanningen tussen S., die even weer zijn partner was, en zijn ouders. Als zij op bezoek was, mochten de ouders niet komen en als de ouders er waren, wou zij niet komen. Hij zat daar wat tussen en probeerde tegen iedereen loyaal te zijn. Vrienden moesten met S. bespreken of en wanneer ze op bezoek mochten gaan bij Jordy Vande Sompele. Zij had toch wel wat de dominante toon in de relatie en ook de vrienden verklaarden dat het een dysharmonische relatie was”, zei de psychiater. “In de gevangenis droomde hij veel over de feiten, kreeg opnieuw de beelden in zijn hoofd. Hij kreeg dan antidepressiva en slaapmiddelen in de gevangenis, terwijl hij vroeger nooit iets nam”, klonk het.

Slachtoffer Bjorn De Vrieze. (gf)©Philippe Verhaest PVH
Slachtoffer Bjorn De Vrieze. (gf)©Philippe Verhaest PVH

“Hij stelde zich wel heel weinig vragen over de feiten of over zijn gedrag”, zei de psychiater. “Dat bleek ook op de reconstructie. Hij werkte wel mee, maar er klopten allerlei zaken niet. Dat hij nog trouwplannen had met S. na de feiten, getuigt toch ook van enige naïviteit. Gevoelens verwoordt hij moeilijk. Echt schuldbesef kwam er niet over zijn lippen. Hij zei dat hij er zal moeten mee leren leven, wat eerder een slachtofferperspectief is. Voor de rest is het een vriendelijke, sociale man. Boos zijn of confrontaties opzoeken, was niet aan hem besteed. Hij kwam misschien te weinig voor zichzelf op in de relatie en hij voelde dat hij het onderspit zou delven tegen het slachtoffer. Om S. voor zich te behouden, zag hij maar één oplossing”, aldus de psychiater. Volgens de gerechtsdeskundige is de beschuldigde geen groot gevaar meer voor de maatschappij. “Tenzij hij opnieuw in een gelijkaardige situatie met dezelfde partner en een liefdesrivaal zou komen”, verduidelijkte de psychiater.

Firebird

“Hij heeft zich toch enorm weggecijferd voor S.?”, vroeg advocaat Kris Vincke, die optreedt voor de beschuldigde. “Hij stopt zijn bijberoep, zet zijn voetbalabonnement stop en verkoopt zijn lievelingsauto, zijn Pontiac Firebird. En dat allemaal om meer tijd en geld voor zijn gezin te hebben. Dat is dan toch geen narcist?”, vroeg de raadsman. “Het is inderdaad een zwak narcisme. De beschuldigde is geen psychopaat”, verduidelijkte de psychiater. “Jordy is iemand waarbij ik geen probleem voorzie als het gaat over de herintegratie in de maatschappij. Het feit dat hij nog droomt over de feiten, zegt ook wel iets over zijn spijt”, vulde de psychiater aan op vraag van meester Vincke.

Na de pauze komt de bewakingsagent getuigen die het lichaam van Bjorn vond. Daarna getuigt de familie van het slachtoffer.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.