27 jaar voor ‘little’ John Vandoolaeghe

© LK
© LK
Redactie KW

Het hof van assisen van de provincie West-Vlaanderen heeft John Vandoolaeghe (31) uit Zonnebeke veroordeeld tot 27 jaar cel voor de moord op Thi Xuan Nguyen (28) op 21 november 2016.

Openbaar aanklager Johan Lescrauwaet had 28 jaar cel gevraagd voor de feiten, die hij hallucinant noemde. De verdediging van John Vandoolaeghe vroeg de jury om rekening te houden met verzachtende omstandigheden en een ‘billijke’ straf uit te spreken. Na een beraad van anderhalf uur kwamen hof en jury terug met het verdict: 27 jaar cel. “Bij het bepalen van deze straf werd rekening gehouden met de ernst, de zwaarwichtigheid en de gruwelijkheid van de feiten die blijk geven van een totaal gebrek aan normbesef en die niet in te schatten menselijk leed hebben berokkend aan de familieleden van het slachtoffer en de partner van de beschuldigde”, las voorzitter Antoon Boyen voor.

“We hielden ook rekening met het gebrek aan respect voor de integriteit van het slachtoffer dat enkele minuten daarvoor was aangekomen in een land dat haar totaal onbekend was. Ook met de agressieve brutaliteit bij het plegen van de feiten: ze is vermoord door haar te verstikken waarbij ze, gelet de overmacht door de dader, kansloos was. Na toebrengen van zware slagen in aangezicht heeft hij haar gedood door met de ene hand de neus dicht te nijpen en met de andere hand haar mond dicht te snoeren en deze greep aan te houden tot ze niet meer bewoog”, klonk het.

Morbide

Een reconstructietekening van het slachtoffer.© gf
Een reconstructietekening van het slachtoffer.© gf

“We houden ook rekening met de koelbloedigheid waarmee hij tape over haar gezicht plakte en met de inventiviteit waarvan hij blijk gaf bij het laten verdwijnen van het lijk en de helderheid van geest die hij daarbij had. Ook hielden we rekening met de morbide ingesteldheid van de beschuldigde die punctueel alle maatregelen trof om identificatie van het slachtoffer onmogelijk te maken en door terug te gaan naar de plaats waar hij ze in brand stak. Er wordt ook rekening gehouden met de beheerstheid waarmee hij er twee jaar lang in geslaagd is om te doen alsof er niets aan de hand was en met de volgehouden obsessie om ook na de feiten nog op zoek te gaan naar seksuele partners om aan zijn behoeftes te voldoen”, klonk het. Maar er waren ook verzachtende omstandigheden. “Zijn blanco strafregister en het feit dat hij zich in de gevangenis voorbeeldig lijkt te gedragen”, sprak voorzitter Boyen.

Geen emotie

De voorzitter wendde zich nadien nog even tot de beschuldigde. “Normaal moet ik u hier in bevlogen bewoordingen aanmoedigen om uw straf met deemoed te dragen maar voor u zal ik het wat eenvoudiger uitleggen. Ge hebt in de gevangenis tijd genoeg om eens na te denken over wat er gebeurd is, alles eens op een rijtje te zetten en te bekijken hoe dit in de toekomst kan voorkomen worden. Ge zult er de behandeling krijgen die ge verdient”, klonk het. Bij het voorlezen van het arrest reageerde John Vandoolaeghe amper. Zonder enige emotie aanhoorde hij zijn straf en liet hij zich nadien wegleiden naar de gevangenis.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.