Casandra Baudot (34) betaalde het geld wel zo goed als altijd terug. Ook tijdens een vorige relatie kende het slachtoffer al financiële problemen. De moeder van haar toenmalige partner moest regelmatig bijspringen. "Ze bleef altijd lang in bed liggen. Als ze werkte, duurde het nooit lang", aldus Berlinde Van Caeseele. Meestal vertelde Casandra Baudot dat ze het geld nodig had om eten te kopen v...