Het was een incident met een opvallende oranje BMW die vorige week de spreekwoordelijke druppel was. "Zowel de politiediensten als wijzelf werden bedolven onder de berichten over een jonge kerel die met zijn voertuig door de straten van Menen aan het racen was" klinkt het met ferme toon bij de burgervader. "Doordat het voertuig op onze zwarte lijst stond, slaagde de politie erin hem nagenoeg meteen bij de kraag te vatten en nam het gemeentebestuur een ingrijpende maar broodnodige beslissing: zijn sportieve BMW werd in beslag genomen."
...

Het was een incident met een opvallende oranje BMW die vorige week de spreekwoordelijke druppel was. "Zowel de politiediensten als wijzelf werden bedolven onder de berichten over een jonge kerel die met zijn voertuig door de straten van Menen aan het racen was" klinkt het met ferme toon bij de burgervader. "Doordat het voertuig op onze zwarte lijst stond, slaagde de politie erin hem nagenoeg meteen bij de kraag te vatten en nam het gemeentebestuur een ingrijpende maar broodnodige beslissing: zijn sportieve BMW werd in beslag genomen." In het opvallend krachtige discours van de burgemeester sprong vooral het woord 'lijst' in het oog. "Achter de schermen zijn we al maanden bezig met een project om de veiligheid in de straten van Menen te verhogen" pikt schepen van mobiliteit Patrick Roose meteen in. "Zonder dat we er ruchtbaarheid aan hebben gegeven, hebben we werk gemaakt van een netwerk bestaande uit niet alleen camera's maar ook inwoners van de stad. Op die manier konden we een lijst opstellen met niet minder dan 24 auto's die frequent betrokken zijn bij straatraces en gevaarlijk gedrag. Nu volgt fase 2 van ons actieplan: duidelijk maken dat we weten wie die mensen zijn en dat de dagen van ongestraft handelen voorbij zijn."Ook de schepen neemt geen blad voor de mond en schenkt klare wijn. "Straatracers, 'patsers' zoals we ze ook durven noemen, eigenen zichzelf de openbare weg toe. Ze dringen ons hun manier van doen op en houden absoluut geen rekening met de overige weggebruikers. Als gemeente kunnen we niet toelaten dat er straffeloosheid heerst en met de inbeslagname van een eerste voertuig maken we meteen duidelijk dat Menen hierin het voortouw gaat nemen. Door kordaat te reageren zetten we alles op alles om die ene, hartverscheurende zin nooit te moeten horen. De gevreesde 'sorry', uit de mond van een straatracer nadat hij een onschuldig iemand dood heeft gereden. We willen dit niet en zullen dit ook niet tolereren". Dat de oranje BMW een sterk signaal vormt, bevestigt eveneens commissaris Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. "Asociaal en gevaarlijk gedrag werd voordien, indien we het konden vaststellen, meestal bestraft met een boete" klinkt het. "Vaak merkten we dan ook al snel op dat men die boete 'vergat' te betalen en de volgende dag deed men alsof er niets aan de hand was. Dit creëert een illusie van straffeloosheid en werkt ook demotiverend voor de politiediensten. Door deze actie van stad Menen, in nauw overleg met het parket, kunnen we straatracers echt raken. Ze beschouwen de straten als hun speelterrein, wel dan nemen wij hun speelgoed af. Meer nog, alvorens ze hun speelgoed terugkrijgen, moeten ze eerst blijk geven van een wijziging van hun mentaliteit en moeten ze ons tonen dat ze wel degelijk met respect voor anderen de openbare weg terug kunnen gebruiken. Als politie willen we natuurlijk sensibiliseren en trekken we de kaart van repressie niet graag maar net zoals bij kinderen volstaat praten niet altijd. Soms moeten we ze eerst in het hoekje zetten alvorens ze opnieuw met anderen mogen gaan spelen. Als kers op de taart controleren we bij de straatracers dan ook nog even of ze eventueel geen andere boetes, belastingen of verzekeringen zijn 'vergeten' te betalen. We zijn nu in staat om ook hierin meteen te gaan optreden. Voor onze mensen op het terrein werkt dit motiverend want voor het eerst zien ze dat hun werk een effect heeft".Dat gewoon beloven het nooit meer te doen niet voldoende is voor het gemeentebestuur, zet burgemeester Eddy Lust nogmaals in de verf. "Inbeslaggenomen wagens blijven aan de ketting, zolang de bestuurder geen sensibiliseringsparcours heeft afgelegd. Dit parcours bestaat uit een aantal, door de chauffeur zelf te betalen, cursussen en pas wanneer die allemaal succesvol zijn afgerond kunnen we praten over het teruggeven van hun auto."