Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Laurens Kindt
door Laurens Kindt

Johan Platteau: "ik adviseer beroep"

Johan Platteau, de advocaat van André Gyselbrecht, zegt dat er wellicht beroep komt. "Ik adviseer dat alvast aan mijn cliënt. Ik heb hem gezegd dat ik met veel plezier voor hem verder de verdediging zal voeren die hij verdient. Ik heb een uitstekend gemotiveerd vonnis gehoord, maar ik ben het er niet mee eens. André is geschrokken van de strenge straf. We hadden gehoopt dat de lijdensweg hier zou stoppen, maar ik moet de strijd voortzetten."

Na een kort onderhoud met meester Platteau verlieten Peter Gyselbrecht en Monique Van Poucke in alle stilte de rechtszaal. Vriendelijk maar kordaat wuifden ze alle vragen van journalisten weg.

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

VIDEO Rechter spreekt vonnis uit op proces Kasteelmoord

Laurens Kindt
door Laurens Kindt

225.000 euro gerechtskosten

De vier beklaagden draaien, naast hun celstraf, ook nog eens op voor 224.472,23 euro gerechtskosten. De vader en moeder van Stijn Saelens krijgen elk 35.000 euro schadevergoeding en elk 5000 euro vergoeding voor hun advocaat. De broers en zussen van Stijn Saelens krijgen elk 20.000 euro. Elisabeth Gyselbrecht krijgt een provisionele schadevergoeding van 1 euro, net als haar nieuwe vriend Yves Wolfcarius. De vier kinderen van Stijn Saelens en Elisabeth Gyselbrecht krijgen via hun voogd-ad-hoc een schadevergoeding van elk 1 euro provisioneel.

Hiermee zit de voorlezing van het vonnis erop. De beklaagden worden nu weggebracht.

Laurens Kindt
door Laurens Kindt

Nederlanders krijgen 27 en 15 jaar cel

Nederlanders Evert de Clercq en Roy Larmit werden veroordeeld tot respectievelijk 27 en 15 jaar cel.

Olivier Neese
door Olivier Neese

21 jaar cel voor Pierre Serry

Pierre Serry krijgt van de Brugse rechtbank 21 jaar cel.

Laurens Kindt
door Laurens Kindt

Dokter Gyselbrecht krijgt 27 jaar cel

De Brugse rechtbank veroordeelt André Gyselbrecht tot 27 jaar cel voor de moord op Stijn Saelens.

Olivier Neese
door Olivier Neese

Spijt en empathie

Voorzitter Els D'Hooghe:

"Pas nadat Roy Larmit geconfronteerd werd met de DNA-stalen en na inspreken van zijn advocaten, vertelde hij met mondjesmaat over de zaak. Hij wilde niet meewerken met het onderzoek. Hij voelde zich bedrogen door zijn nonkel, die hij wilde helpen. Hij vroeg zelf een straf. Heeft duidelijk schuldbesef, toonde spijt en empathie ten opzicht van de familie. Een celstraf is passend."

Laurens Kindt
door Laurens Kindt

Evert de Clercq is een beroepscrimineel

Rechter Els D'Hooghe :

"Evert de Clercq is een Nederlander van 54 jaar. Hij heeft een hotel, De Vier Heemskinderen in IJzendijke, dat nu wordt verhuurd. Zijn growshop wordt nog altijd uitgebaat, zijn café Le Cachot is gesloten. Hij werd in Nederland al meermaals veroordeeld, in ons land wegens opzettelijke slagen, valsheid in geschrifte en oplichting, diefstal en voor verkeersinbreuken. Op 9 juli 2013 werd hij een eerste keer aangehouden in deze zaak, maar na één dag al vrijgelaten omdat zijn DNA niet overeenkwam met gevonden sporen. Op 20 juni 2015 is hij opnieuw aangehouden. Hij is de man die de huurmoordenaar zocht, op vraag van Pierre Serry, en heeft daar veel geld aan verdient. Hij lacht met justitie, werkt niet mee en pleegde de feiten puur uit winstbejag. Het is een beroepscrimineel, die gewiekst te werk gaat en weet hoe hij onder de radar van politie en justitie moet blijken. Als dit mislukt, schrikt hij er niet voor terug om getuigen te bedreigen of te intimideren."

Olivier Neese
door Olivier Neese

Zware druk van vriend André

Voorzitter Els D'Hooghe:

"Pierre Serry heeft een rijkgevuld strafregister. Toen het lichaam nog niet gevonden was en zijn familie ongerust was, ontkende hij formeel iets te weten. Hij hoopte dat Stijn Saelens levend teruggevonden zou worden, terwijl hij wist wat er echt gebeurd was. Hij zweeg heel lang, maar gaf uiteindelijk toe dat het de bedoeling was om Stijn Saelens op te ruimen. Voor dokter André Gyselbrecht had hij veel respect, omdat die de paliatieve zorg van diens vader, die overleed in 2011, op zich nam. Hij had een belangrijke rol in de huurmoord."

"Pierre Serry ging lichtzinnig mee in het verhaal van dokter André Gyselbrecht. Hij toonde spijt, wat bleek uit een brief aan zijn vriendin die aangetroffen werd in zijn cel. Pierre Serry is een geboren foefelaar. Hij kan misleiden, bedriegen en is in staat om zware feiten te plegen."

"Rekening houdend met de zware druk van zijn vriend André Gyselbrecht, zijn spijt, zijn late bekentenis, maar zijn zwaar verleden is een celstraf aangewezen."

Laurens Kindt
door Laurens Kindt

André heeft geen spijt

Rechter Bruno Criel:

"Over zijn houding na de moord moet er gewezen worden op het feit dat hij na de moord klacht neerlegde tegen de vader van Stijn Saelens, wegens laster. Door de stilte van André Gyselbrecht is zijn eigen zoon Peter zeven maanden in de cel moeten gaan zitten.

Hij deinsde er ook niet voor terug om de details over de zedenfeiten op zijn kleindochter door zijn toenmalige advocaat Jef Vermassen te laten lekken naar de pers.

Zijn houding ten aanzien van politie en justitie spreekt ook boekdelen. Hij blijkt totaal geen teken van schuldbesef of spijt te hebben, integendeel: hij blijft volhouden dat hij geen andere mogelijkheid had.

Hij moet beseffen dat hij zijn dochter van haar echtgenoot en zijn kleinkinderen van hun vader heeft beroofd, uit egoïstische overwegingen. Hoewel Elisabeth haar vader vergeeft, is het niettemin betreurenswaardig dat de kinderen van het slachtoffer met een onwerkelijk negatief beeld ten aanzien van hun vader zullen blijven zitten en met een onwerkelijk positief beeld ten aanzien van hun grootvader."

Gelet op al deze elementen meent de rechtbank dat een strenge effectieve gevangenisstraf ten aanzien van de eerste beklaagde noodzakelijk is.

Voorzitster Els D'Hooghe gaat nu over naar Pierre Serry en de andere beklaagden. Daarna pas zullen de straffen uitgesproken worden.

Laurens Kindt
door Laurens Kindt

Dominante narcist

De rechters zijn ondertussen aan het luik van de straftoemeting aangekomen. Rechter Bruno Criel neemt als eerste het woord en begint met de eerste beklaagde, André Gyselbrecht.

"André Gyselbrecht zit al ruim vier jaar in voorhechtenis. Hij beschikt, behalve een aantal politieveroordelingen, over een blanco strafblad. Hij kent voorts een correcte levenswandel en toont betrokkenheid voor zijn gezin en zijn patiënten.

Uit dossier blijkt echter dat hij de opdrachtgever was voor de moord op Stijn Saelens, dat hij steeds de touwtjes in handen had. Hij heeft een sterk controlerende persoonlijkheid. Er kan begrip worden opgebracht voor de angst die hij heeft ervaren wanneer hij in mei op de hoogte werd gesteld van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van zijn kleindochter.

Er moet ook vastgesteld worden dat Stijn Saelens de feiten toegaf en dat er geen nieuwe feiten meer gebeurd zijn. André Gyselbrecht houdt tot op vandaag echter vol dat hij de enige juiste beslissing heeft genomen om zijn dochter en kleindochter te beschermen. Het extreem negatieve en gevaarlijke beeld dat hij schetste en nog schetst van het slachtoffer strookt slechts in beperkte mate met de werkelijkheid."

"Hij weigerde ook om psychiatrisch onderzocht te worden, op verzoek van zijn raadsman, terwijl hij wel vond dat het slachtoffer psychiatrisch onderzocht moest worden, ook al was dat post-mortem. Uit analyse van de dienst gedragswetenschappen van de federale politie blijkt hij een dominante, narcistische persoonlijkheid te hebben.

Hij liet zich wel onderzoeken door een psychiater die hij zelf aanzocht, maar ook dat verslag was niet louter positief. Ook die psychiater spreekt van een narcistische persoonlijkheidsstructuur, dat hij zijn eigen wensen en verlangens primair gaat stellen in relatie tot anderen. Naar zijn dochter en erfgename van zijn dokterspraktijk is sprake van onderdanigheid door Elisabeth. Hij wordt omschreven als extreem beschermend ten aanzien van zijn kleinkinderen, een slechte verliezer, weinig empathisch en explosief."

Olivier Neese
door Olivier Neese

Geen schorsing

Er wordt geen pauze gehouden. We gaan over naar de straffen.

Olivier Neese
door Olivier Neese

"Roy Larmit was mededader aan huurmoord"

Rechter Véronique Hameeuw over Roy Larmit:

"De vierde beklaagde weigerde eerst te spreken maar gaf daarna met mondjesmaat toe dat hij zijn nonkel hielp. De vierde verdachte was mededader aan de huurmoord. Dat blijkt onder meer uit telefonieonderzoek, waauit blijkt dat hij zich negen keer in België bevond en voerde meer dan honderd gesprekken. Zijn nonkel Van Bommel bevond zich ook meermaals in de omgeving van de chalet. Hij werd gevoerd door zijn neef, Roy Larmit."

Tijdens de moord: "Hij hoorde een knal en stapte het kasteel binnen. Daar zag hij zijn nonkel staan met een pistool. 'Hij moet mee, hij moet mee', schreeuwde zijn nonkel. Op de verpakking van het zeil, waarop het lichaam van Stijn Saelens werd gelegd, vonden de speurders zijn DNA. Ook in de binnenkant van een handschoen zat een duidelijk DNA-spoor, net zoals op de zware ton met waterperoxide. Daarmee moest het lichaam van Saelens overgoten worden. Hij kon zich ook niet herinneren via welke weg hij zogzegd naar Nederland terugkeerde."

"De vierde verdachte had wel degelijk kennis van het misdrijf."

ON
© ON
Laurens Kindt
door Laurens Kindt

Dan toch informant?

Hoewel bij het begin van de voorlezing van het vonnis duidelijk gesteld werd dat er volgens de rechtbank geen gebruik gemaakt werd van een politie-informant in het dossier, verwijst rechter Bruno Criel toch naar Antonie Van Wilderoden, de man die beweert dat hij in de Ieperse cel Evert de Clercq afluisterde op vraag van de politie. De man maakte daar ook verslagen van.

"Die verslagen bevatten een grond van waarheid en elementen die stroken met de realiteit van het dossier", zegt rechter Criel. Advocaat Johan Platteau, de raadsman van André Gyselbrecht, fronst meteen de wenkbrauwen en begint te noteren. Het moge duidelijk zijn dat er straks tegen het vonnis beroep aangetekend zal worden.

Laurens Kindt
door Laurens Kindt

Ook de Clercq is schuldig

Rechter Bruno Criel:

"Wat betreft Evert de Clercq: hij ontkent alles. Op basis van de gegevens van het strafdossier is volgens de rechtbank wel afdoende bewezen dat hij de link was tussen Pierre Serry en Ronnie Van Bommel.

Eerst en vooral is er de verklaring van Pierre Serry waarbij hij zei dat hij in de zomer van 2011 naar IJzendijke is gegaan om Evert op te zoeken en dat die had beloofd dat alles in orde zou komen. Er zijn geen redenen om die verklaring van Pierre Serry in twijfel te trekken, want met die verklaring incrimineerde Pierre Serry zichzelf.

De verklaring strookt bovendien met andere gegevens in het dossier. Er zijn op één dag in september 2011 zes telefoontjes van Pierre naar Evert en omgekeerd, terwijl ze elkaar toen al drie jaar niet gehoord hadden. Het is bovendien niet bewezen dat Pierre Serry en Ronnie Van Bommel elkaar al kenden, zoals Evert de Clercq beweert.

Evert de Clercq verklaart dat ook niet, in zijn eerste vijf verhoren. Pas in zijn zesde verhoor vertelt hij dit. De getuigen die hij daarvoor aanhaalt, zeggen echter dat ze niet met zekerheid kunnen bevestigen dat de twee elkaar kenden.

Het gaat om dubieuze verklaringen, waarbij de getuige zich plots van alles herinnert nadat hij contact had met de vorige advocaat van Evert de Clercq (Pol Vandemeulebroucke, LK). Die verklaring is gemanipuleerd en compleet ongeloofwaardig.

Er is bovendien ook de verklaring van Roy Larmit (de vierde beklaagde, LK), die verklaard heeft dat hij op vraag van zijn oom Ronnie Van Bommel (de overleden huurmoordenaar, LK) naar Evert de Clercq is gereden om daar te gaan zeggen dat zijn oom ziek was maar dat de opdracht doorging. Dat moet eind oktober 2011 geweest zijn.

Larmit zei ook dat zijn oom na de moord vertelde dat er nog iets te rapen viel bij de boer, doelend op de Clercq. Larmit kreeg daar 10.000 euro cash van de Clercq, dat wordt bevestigd door de vriendin van Larmit."

Foto Belga
© Foto Belga
Olivier Neese
door Olivier Neese

Over naar Evert de Clercq

Rechter Bruno Criel gaat over naar de derde verdachte, Evert de Clercq.

Olivier Neese
door Olivier Neese

Moord: 150.000 euro

Rechter Els D'Hooghe gaat over naar Pierre Serry:

"Hij hield zich lang stil. In 2016 zei hij dat het vanaf het begin de bedoeling was om Stijn Saelens op te ruimen, te doden. Onder druk had hij twee Tsjetsjenen gecontacteerd, maar Evert de Clercq liet weten dat hij een uitvoerder had gevonden. Een prijs werd afgsproken: 150.000 euro, wat aanvaard werd door dokter André Gyselbrecht."

"Pierre Serry betaalde uitvoerder Van Bommel in twee schijven, van 10.000 en 7.000 euro. Pierre Serry vroeg aan zijn neef om een put te graven aan de chalet in het bos in Aalter. Om er tonnen in te stoppen, zei hij."

"Vanuit het dokterskabinet werd een 'go' gegeven. Van Bommel is rechtstreeks van het kasteel naar de chalet gereden. Pierre Serry zaagde later bomen om, om de put te bedekken."

"Pierre Serry heeft een bepalende rol gespeeld in de moord op Stijn Saelens."

KW
© KW
Laurens Kindt
door Laurens Kindt

André Gyselbrecht is schuldig

Els D'Hooghe:

"Samenvattend, wat André betreft: uit het strafdossier blijkt dat de feiten van incest beperkt bleven tot twee feiten, die door Stijn Saelens werden bekend en waarbij Saelens zijn spijt betuigde. Hij volgde ook therapie. André Gyselbrecht omschreef deze feiten zelf als zijnde niet gepleegd uit pedofiele neigingen.

Er waren ook geen nieuwe feiten na 2011. Uit diverse verklaringen blijkt dat André Gyselbrecht zijn kinderen en kleinkinderen graag rond zich had. Hij had een praktijk opgericht waarvan zijn dochter de enige troonopvolger was. Dat zou niet veranderen, tot Stijn Saelens duidelijk maakte dat ze wilden emigreren naar Australië. De rechtbank kan aannemen dat deze immigratieplannen André Gyselbrecht niet zinden.

De rechtbank meent dat André Gyselbrecht zich van elke inmenging had moeten onthouden eens duidelijk was dat Elisabeth Gyselbrecht vanaf november 2011 opnieuw volop voor haar relatie met Stijn Saelens en haar gezin ging, ook al was er sprake van emigratieplannen.

Hoewel Stijn Saelens misschien leed aan bepaalde grootheidswaanzin en misschien te kampen had met psychische problemen, stelt de rechtbank vast dat het wederzijds opjutten van elkaar door André Gyselbrecht en Stijn Saelens tot de feiten heeft geleid. De ongebreidelde controledrang op het gezin van Elisabeth en Stijn heeft de emigratieplannen vastere vorm doen aannemen, hetgeen op zijn beurt de drang tot ingrijpen door André nog meer heeft versterkt. De voorgehouden crisissituatie werd al ontkracht en is zeker geen schulduitsluitingsgrond. Het is ook niet aannemelijk dat zijn wilsvrijheid zodanig aangetast werd dat hij gedwongen werd om een moord te plannen. Er kan evenmin sprake zijn van een rechtvaardigingsgrond."

Olivier Neese
door Olivier Neese

"Enkel op reis naar Australië"

Rechter Véronique Hameeuw over de verhuis naar Australië: "Elisabeth verzekerde haar vader dat ze enkel naar Australië op reis zouden gaan. Enkele minuten voor de moord verklaarde ze zelfs aan haar vader dat ze zeker op tijd terug zou zijn voor de consultaties. Ook Stijn Saelens respecteerde de wens van zijn echtgenote om geen oververhaaste beslissingen te nemen.

André Gyselbrecht had trouwens zelf verklaard in een van de verhoren dat hij geen schrik meer had voor een definitieve verhuis, en later dat hij zich daar niet mee te moeien had. Het is niet geloofwaardig dat Stijn Saelens en Elisabeth naar Australië zouden emigreren. Dit werd kwaadwillig verkondigd door André Gyselbrecht."

Laurens Kindt
door Laurens Kindt

"Elisabeth was niet verzwakt"

Rechter Véronique Hameeuw:

"Ook de negatieve invloed van Stijn Saelens op zijn kinderen is niet bewezen. Hij deed inderdaad soms vreemde uitspraken, maar hij was een aanwezige en zeer betrokken vader. Dat wordt door Elisabeth bevestigd. Hij maakte voor hen een boomhut, ze tuinierden vaak samen, maakten gezinsuitstapjes, zwommen samen in de vijver. Kort voor de feiten hadden ze nog een mooi weekend in Disneyland Parijs.

Ook de schooldirecteur had geen opmerkingen over de kinderen Saelens op school. De kindermeisjes zeiden dat Stijn soms zelfs strenger was dan Elisabeth voor de kinderen. Dat Stijn een gestoord individu was, dat gevaarlijk was voor zijn echtgenote en haar kinderen, kan niet uit het dossier afgeleid worden. (Dokter Gyselbrecht knikt van neen in de beklaagdenbank, LK).

Elisabeth bevond zich tussen twee welbewuste mannen, maar Elisabeth was evenwichtig en werkte ze nog steeds in de dokterspraktijk en runde ze op een normale manier het huishouden. Dat blijkt uit diverse verklaringen in het dossier. Vanaf november 2011 had ze bewust voor Stijn en haar gezin gekozen.

Ze was de bemoeienissen van haar vader beu en had hem dat ook meegedeeld. Het was haar eigen keuze om het Australië-verhaal niet langer a priori uit te sluiten. Ook uit haar houding meteen na de verdwijning van Stijn blijkt dat ze evenwichtig was. Ze kon meteen de moeilijke relatie tussen Stijn Saelens en haar vader beschrijven. Uit het telefoontje naar haar vader en haar moeder blijkt dat ze de acties van haar vader onmiddellijk doorzag en kon duiden.

Ze was dus niet dermate verzwakt dat ze zichzelf en haar kinderen niet zou kunnen beschermen, zoals voorgewend wordt door de verdediging van André Gyselbrecht. In het dossier zitten daarvoor geen voldoende verklaringen. Dat is dus geen schulduitsluitingsgrond."

LK
© LK
Laurens Kindt
door Laurens Kindt

Johan Platteau voelt de bui hangen

Advocaat Johan Platteau, de raadsman van André Gyselbrecht, zit druk te noteren. Ondertussen schudt hij met zijn hoofd en kijkt ontgoocheld achter zich naar zijn cliënt. De raadsman voelt de bui nu al hangen: al zijn argumenten worden één voor één door de rechtbank van tafel geveegd.

Olivier Neese
door Olivier Neese

Fixatie op Stijn Saelens

Rechter Véronique Hameeuw.

"Uit verklaringen, ook die van zichzelf, blijkt dat André Gyselbrecht een fixatie had op Stijn Saelens. Hij liet zich bij verschillende mensen onder meer denigrerend uit over zijn schoonzoon. Zo verklaarde hij dat Saelens met een mes in het dokterkabinet was binnengestormd, maar dat klopte niet."

Laurens Kindt
door Laurens Kindt

Jef Vermassen

Rechter Véronique Hameeuw:

"Samengevat: André Gyselbrecht was op de hoogte van de grensoverschrijdende feiten, liet een verslag opstellen door psychologe, liet het kindermeisje een brief opstellen en pas vier maanden later diende hij klacht in.

Voorts blijkt uit zijn klachtbevestiging van december 2011 dat hij de feiten nuanceerde en dat hij vermoedde dat ze niet uit pedofiele neigingen gebeurden. Hij suggereerde dat er geen verder gevolg moest komen, op voorwaarde dat Stijn Saelens begeleiding volgde. Wat ook gebeurde.

Uit niets blijkt dus dat de onderzoeksrechter of de onderzoekers niet ad-rem reageerden. Het voorwendsel dat justitie niets deed, mist elke grond van realiteit. Objectief gezien is daar geen bewijs voor. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat hij toen al de moordopdracht had gegeven.

Ook het samenroepen van een persconferentie na zijn eerste invrijheidsstelling in 2012 waarbij hij zijn toenmalige raadsman (Jef Vermassen, LK) liet bellen naar journalisten met details over de zedenfeiten, kan op zijn minst als merkwaardig worden omschreven.

Zowel de grensoverschrijdende handelingen als het verwijt dat justitie niets deed, werden door André Gyselbrecht naar voren geschoven op het moment dat de moordopdracht al gegeven was. Die voorwendsels houden dus geen steek."

Davy Coghe
© Davy Coghe
Olivier Neese
door Olivier Neese

Niet op de spits drijven

Rechter Véronique Hameeuw:

"Elisabeth Gyselbrecht wilde niet dat haar man gestraft werd. Ze zag het als een fout. Stijn Saelens zou zich even zou terugtrekken in het buitenland. Via Skype zou hij contact houden met de therapeut. Omdat de dochter niet meer over de feiten praatte en gelukkig leek, besloot Elisabeth om de zaak niet meer op te rakelen. André Gyselbrecht wilde de zaak niet op de spits drijven, op voorwaarde dat Saelens zijn therapie bleef volgen."

Frederic Vansteenkiste
door Frederic Vansteenkiste

VIDEO Veel persbelangstelling voor slot proces

Laurens Kindt
door Laurens Kindt

Twee zedenfeiten

Rechter Véronique Hameeuw:

"Over de zedenfeiten: André Gyselbrecht was in juni 2011 al op de hoogte van de vermeende zedenfeiten door Stijn Saelens. Hij was op de hoogte van twee feiten van grensoverschrijdend gedrag naar zijn dochter toe.

Eerste feit is te situeren in 2010, het tweede in mei 2011. André Gyselbrecht sprak naar aanleiding van het tweede feit een psychologe aan voor het kind. Daaruit bleek dat het meisje haar vader graag zag, maar dat er wel sprake was bepaalde feiten. De psychologe vond het merkwaardig dat de grootvader, en niet de moeder, de stap naar de hulpverlening zette.

André Gyselbrecht was nog meer in paniek toen bleek dat Stijn Saelens met zijn gezin naar Australië wou verhuizen. In oktober 2011 volgde een klacht door André Gyselbrecht en Elisabeth Gyselbrecht tegen Stijn Saelens wegens zedenfeiten.

Uit het onderzoek is gebleken dat Gyselbrecht een aantal mensen opzocht die hij anders nooit bezocht om belastende verklaring ten aanzien van Stijn Saelens te verzamelen. Al die verklaringen werden later gebruikt om op 14 oktober 2011 klacht in te dienen. Volgens een arts-in-opleiding in het dokterskabinet van André Gyselbrecht werd Elisabeth daar onder druk gezet door haar vader om klacht in te dienen."

Laurens Kindt
door Laurens Kindt

Moordopdracht 'on hold'

Voorzitster D'Hooghe:

"Over de moord op Stijn Saelens is er eerst een juridisch-theoretische uiteenzetting over de wettelijke begrippen moord, doodslag en andere. Getoetst aan deze principes moet de rechtbank nagaan of er sprake is van strafbare deelname aan de feiten.

Wat André Gyselbrecht betreft: nadat hij 5 jaar en 3 maanden heeft ontkend de opdracht te hebben gegeven, bekende hij op de zitting van 2 mei dat hij wel degelijk aan Pierre Serry vroeg om hem te vermoorden. Twee keer.

Tussen hem en Pierre Serry bestaat er discussie over dat tijdstip. Pierre Serry verklaarde in zijn verhoor juni/juli 2011, terwijl hij tijdens de pleidooien daarop terugkwam en de opdracht mogelijk enkele weken later situeerde.

Hoe dan ook, wanneer deze opdracht zich exact situeerde, heeft weinig belang wat betreft het bewezen verklaarde karakter van de tenlastelegging moord. André beweerde ook dat de moordopdracht 'on hold' werd gezet, maar dat wordt ontkend door Pierre Serry. Alle elementen van de tenlastelegging moord zijn aanwezig."

Olivier Neese
door Olivier Neese

Geen informant of infiltrant

"Er is geen gebruik gemaakt van een informant of een infiltrant. Het recht op een eerlijk proces is niet geschonden. Het vonnis is ook volledig."

Laurens Kindt
door Laurens Kindt

Uitspraak telt 90 bladzijden

Voorzitster D'Hooghe:

"Goeienamiddag, na de debatten op 2 maart te hebben besloten op een ijskoude sneeuwdag zijn we vandaag op deze zomerse dag aangekomen bij de uitspraak. Die beslaat 90 bladzijden, alles voorlezen is onmogelijk. Daarom gaan we het diagonaal overlopen, gaan we uitvoerig ingaan op motivering en strafmaat. Ik vraag aan de aanwezigen om het voorlezen op geen enkele wijze te verstoren en alle reacties achterwege te houden."

Olivier Neese
door Olivier Neese

Roy Larmit neemt plaats

Roy Larmit, op teenslippers, neemt uiteindelijk ook plaats in de rechtszaal.

Olivier Neese
door Olivier Neese

"Meneer Larmit heeft het recht zijn straf te aanhoren"

Voorzitter Els D'Hooghe: "De heer Larmit heeft het recht zijn straf te aanhoren. Daarvoor hebben we speciaal een kast geplaatst." Het blijft wachten op de vierde beklaagde.

Ondertussen zwaait Evert de Clercq vrolijk naar iemand in de zaal.

Olivier Neese
door Olivier Neese

Roy Larmit wil niet binnenkomen

De drie beklaagden, met dokter André Gyselbrecht op kop, komen de rechtszaal binnen. Roy Larmit weigert momenteel de zaal binnen te komen. Hij vraagt om zéker achter de kast te mogen plaatsnemen.

Olivier Neese
door Olivier Neese

Het belletje klinkt: we starten

Het traditionele belletje weerklinkt. De voorzitter en haar bijzitters nemen plaats.

Olivier Neese
door Olivier Neese

Iedereen staat klaar

Alle advocaten staan klaar. Binnen enkele minuten worden de beklaagden, de voorzitter en haar bijzitters verwacht. Ook de dames van het openbaar ministerie, Fien Maddens en Céline D'havé, zijn op weg naar hun plaats.

Olivier Neese
door Olivier Neese

Ook echtgenote Monique aanwezig

Ook André Gyselbrechts echtgenote Monique is aanwezig. Ze zit tussen haar beide zonen.

Olivier Neese
door Olivier Neese

Peter Gyselberecht komt binnen

Tussen het publiek zit ook Peter Gyselbrecht, de zoon van dokter André. Ook diens andere zoon, Hannes, is van de partij.

Olivier Neese
door Olivier Neese

Publiek komt binnen

Het publiek wordt toegelaten tot de rechtszaal. Alle stoelen zijn in een mum van tijd ingenomen.

Olivier Neese
door Olivier Neese

Kast voor Roy Larmit

Op vraag van de mediaschuwe Roy Larmit werd een archiefkast tussen de beklaagdenbank en de pers geplaatst. Die moet hem uit het zicht van de pers houden.

ON
© ON
Olivier Neese
door Olivier Neese

Geschatte tijd: vier uur

Naar verluidt zou het voorlezen van de uitspraak vier uur in beslag nemen (+- 40 pagina's tekst). De drie rechters (voorzitter Els D'Hooghe, Bruno Criel en Véronique Hameeuw) zullen om beurten voorlezen.

Olivier Neese
door Olivier Neese

Massale persbelangstelling

De pers is massaal aanwezig en krijgt 45 minuten de tijd om zich te installeren.

Laurens Kindt
door Laurens Kindt

De Kasteelmoord door de jaren heen

KW.be volgt al zes jaar de Kasteelmoord op de voeten. Je vindt alles terug op www.kw.be/dekasteelmoord

Laurens Kindt
door Laurens Kindt

Roy Larmit: schuldig maar waaraan?

Ook voor de tweede Nederlander in het verhaal is de inzet hoog. Het neefje van huurmoordenaar Ronnie Van Bommel was erbij toen Stijn Saelens neergekogeld werd in zijn kasteel Carpentier in Wingene. Hij hielp het lichaam in de auto leggen en vervolgens in een put in het bosje van Pierre Serry in Maria-Aalter dumpen. Zo schuldig als maar kan zijn, maar waaraan?

"Niet aan moord", vinden zijn advocaten. "Hij wist niet wat Ronnie van plan was. Er is teveel twijfel. Die man kan nooit veroordeeld worden voor moord. Wij vragen de herkwalificatie naar de tenlastelegging van lijkverberging", pleitte zijn advocaat Frank Scheerlinck die en passant de verdediging van André Gyselbrecht een veeg uit de pan gaf.

"Wij zijn meegesleurd in het vuile spel en de truukjes van André Gyselbrecht", klonk het bits. Het parket vroeg 24 jaar cel plus TBS voor Roy Larmit, maar milderde achteraf de toon. "Hij is de enige die geen slippendrager is van André Gyselbrecht."

Laurens Kindt
door Laurens Kindt

Alles of niets voor Evert de Clercq

Voor 'de boer' uit IJzendijke, net over de grens in Zeeuws-Vlaanderen, staat er veel op het spel. Het wordt alles of niets.

Het parket is ervan overtuigd dat hij uiteindelijk de overleden huurmoordenaar Ronnie Van Bommel contacteerde en eist 28 jaar cel plus TBS. Bovendien zou de Clercq aan een politie-informant bekend hebben dat hij het lijk van Stijn Saelens in een skikoffer op zijn auto naar Duitsland zou brengen, om het daar te doen verdwijnen in een verbrandingsoven.

"Larie en apekoek", houdt de stugge Zeeuw vol. "Serry en Van Bommel kenden elkaar, ze hadden mij niet nodig. Ik zit al drie jaar in de cel, terwijl ik onschuldig ben. Ik ken de dokter niet en ik ken Stijn Saelens ook niet", klonk het tijdens zijn laatste woord op het proces. Zijn advocaten vroegen de vrijspraak, minstens op basis van twijfel.

Laurens Kindt
door Laurens Kindt

"De foefelaar van Maria-Aalter"

De foefelaar van Maria-Aalter, zo werd Pierre Serry genoemd op het proces, zelfs door zijn eigen advocaten. Gepokt en gemazeld in de kleine en minder kleine criminaliteit: doping, hormonen, zwendel met vrachtwagens en smokkel van drugs.

Maar ook onder de indruk van zijn goede vriend, de dokter. Die de vader van Pierre bijstond in zijn laatste levensdagen, in woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter. Daar zou de moordopdracht gegeven zijn. "Pierre stond onder enorme druk van André", pleitten zijn advocaten.

Ook het parket is die mening toegedaan. "Maar hij heeft wel de 'mannen' geronseld die de moord zouden plegen. En nadien heeft hij jarenlang gezwegen. Onvergeeflijk", vond procureur Maddens. Ze eiste 26 jaar cel voor Serry, naast de TBS.

Davy Coghe
© Davy Coghe
Laurens Kindt
door Laurens Kindt

Krijgt de dokter 30 jaar cel?

Het heeft lang geduurd, maar in mei vorig jaar bekende André Gyselbrecht dan toch. Ja, het was de bedoeling om Stijn Saelens te vermoorden. Omdat het Brugse parket niets deed met de incestklacht tegen Saelens en omdat zijn excentrieke schoonzoon ermee dreigde om met zijn hele gezin naar Australië te verhuizen.

De woorden van Jef Vermassen, zijn toenmalige advocaat, zouden de trigger geweest zijn: 'als Elisabeth en de kinderen op dat vliegtuig stappen, zijt ge ze kwijt'. De advocaten van dokter Gyselbrecht vragen de vrijspraak, op basis van artikel 71, de onweerstaanbare dwang. Dochter Elisabeth wil voor haar vader een 'milde straf'. De vier kinderen die ze met Stijn Saelens heeft, willen volgens hun advocaat dat 'vati André' zo snel mogelijk terug naar huis komt.

Het parket eist echter dertig jaar cel en vijftien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (TBS).

Ronny Neirinck
© Ronny Neirinck