"De schade werd net voor de coronacrisis opgemerkt, waardoor we nu pas stappen kunnen ondernemen", vertelt schepen Jeroen Vandromme (CD&V). "Bij nazicht merkten we dat het om een kleinigheid gaat, maar dat de glijbaan zwaar onder handen werd genomen. Het lijkt vandalisme, want er zijn grote stukken...

"De schade werd net voor de coronacrisis opgemerkt, waardoor we nu pas stappen kunnen ondernemen", vertelt schepen Jeroen Vandromme (CD&V). "Bij nazicht merkten we dat het om een kleinigheid gaat, maar dat de glijbaan zwaar onder handen werd genomen. Het lijkt vandalisme, want er zijn grote stukken en brokken uit de glijbaan geslagen of gehakt. Het is duidelijk dat het over stenen of afdrukken van voeten moet gaan. Dit vandalisme heeft een zware impact op onze werking."Jammer voor de jeugd uit de wijk die de glijbaan nu niet kan gebruiken. "De glijbaan werd begin 2015 geplaatst en staat er dus al vijf jaar", wijst Annabel Laleeuwe, deskundige jeugd en sport. "Tijdens de coronacrisis mochten de speelpleintjes niet gebruikt worden, maar nu de kinderen wel weer kunnen en mogen spelen, kunnen ze door dit vandalisme niet op de glijbaan, heel jammer is dat." De kosten om de glijbaan te herstellen, zijn niet min. "De herstelling van een speeltoestel is niet goedkoop en zorgt ervoor dat we dit jaar minder kunnen aankopen. De gemeente is verplicht bepaalde veiligheidsstandaarden te halen, waardoor de toestellen veel meer kosten dan de klassieke thuistoestellen. Voor de herstelling ontvingen we een offerte van 3.000 euro en dat weegt wel zwaar op ons budget", betreurt schepen Vandromme. "We hebben klacht ingediend bij de politie en mocht iemand iets verdachts hebben gezien of gehoord, dan willen we graag oproepen om dit te melden aan de lokale politie of in het gemeentehuis." (ACK)