"Twee gevangenen waren elkaar te lijf gegaan met een stuk ...