Officiële klachten tegen de pater zijn er niet ingediend. Maar de man is wel door het bisdom en door zijn oversten van Don Bosco op non-actief gezet.
...

Officiële klachten tegen de pater zijn er niet ingediend. Maar de man is wel door het bisdom en door zijn oversten van Don Bosco op non-actief gezet.Er zijn immers ook vragen over hoe de pater het geld dat hij voor goede doelen in Haïti inzamelde, besteedde. Er zijn aanwijzingen dat hij een deel van dat geld gebruikte om ouders van minderjarige slachtoffers van misbruik het zwijgen op te leggen. WZC in MoorseleDe pater is sinds 2007 in ons land. Hij reisde om gezondheidsredenen niet meer terug naar Haïti. Aanvankelijk was hij nog aalmoezenier in het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef in Moorsele. Maar halfweg november vorig jaar besliste de Brugse bisschop om de pater van die taak te ontslaan. Dat gebeurde in overleg met de directie van het woonzorgcentrum en met de oversten van zijn orde.Bisdom"Er was ons ter ore gekomen dat de betrokkene teveel geld vroeg van mensen in dat woonzorgcentrum voor onduidelijke doelen, in het bijzonder voor een heel goede vriend van hem in Haïti", legt het bisdom bij monde van woordvoerder Peter Rossel uit.De boekhouder van vzw Via Don Bosco, die eerder fondsen ter beschikking stelde van de pater voor zijn projecten in Haïti, bevestigt dat de vzw vorig jaar de geldkraan definitief dichtdraaide voor de pater. "Er waren klachten over pedofilie. De oversten namen die klachten ernstig, stelden een onderzoek in."Zo bleek dat de pater op een zwarte lijst van de Haïtiaanse overheid stond. Meteen kreeg de boekhouder de opdracht op niet langer geld door te storten naar de pater. Want er werd gevreesd dat de pater het geld voor een deel ook gebruikte om ouders van slachtoffers en om ook slachtoffers zelf het zwijgen op te leggen. Volgens sommigen werd de pater door slachtoffers gechanteerd.OngewenstPère P. kwam niet om gezondheidsredenen terug uit Haïti, maar moest, volgens sommigen, halsoverkop uit het land vluchten. Een aantal mensen daar waren bijzonder verbolgen over zijn gedrag en keerden zich tegen de pater. Intussen is hij voor de overheid in Haïti een 'persona non grata'. De pater zelf ontkent alle aantijgingen.Lees ook Krant van West-Vlaanderen, edities De Weekbode De Leie, De Weekbode Roeselare, Kortrijks Handelsblad