Politiezone ARRO Ieper neemt een groot deel van de grens voor haar rekening. Zowel landelijke als stedelijke zones wisselen elkaar af. "Toch kunnen we niet echt zeggen dat we sedert 16 juni, de dag dat de grenzen opnieuw opengingen, een echte stijging van de grensgerelateerde criminaliteit kunnen zien."
...

Politiezone ARRO Ieper neemt een groot deel van de grens voor haar rekening. Zowel landelijke als stedelijke zones wisselen elkaar af. "Toch kunnen we niet echt zeggen dat we sedert 16 juni, de dag dat de grenzen opnieuw opengingen, een echte stijging van de grensgerelateerde criminaliteit kunnen zien." Glenn Verdru, woordvoerder voor de zone, ziet vooral een verschil tussen feiten en het gevoel dat er heerst bij de mensen. "De cijfers op zich liegen er niet om. In augustus hebben we over het volledige grondgebied 19 inbraken kunnen vaststellen en was er sprake van 80 gevallen van diefstal. In juni hadden we 21 gevallen van inbraak en was er sprake van 57 gevallen van diefstal.""Binnen de zone maken we geen onderscheid tussen feiten gepleegd door daders uit Noord-Frankrijk maar uiteindelijk merken we een daling van het aantal inbraken. Waar we wel duidelijk mee te kampen kregen, tijdens de maanden van de lockdown, zijn de meldingen van verontruste burgers. De grenzen waren dicht dus vaak kregen we telefoontjes van mensen die het verdacht vonden dat er toch nog voertuigen met Franse nummerplaten in de straten te zien waren.""In zowat alle gevallen ging het om grensarbeiders die in België aan de slag waren. Wonen in een grensstreek heeft nu éénmaal enkele eigenaardigheden die er altijd al zijn geweest. Tijdens de maanden april en mei, wanneer het land volledig op slot zat, was er respectievelijk sprake van 21 en 18 gevallen van inbraak. De cijfers bleven dus stabiel, zowel tijdens als na de lockdown."Toch begrijpt Glenn het gevoel dat heerst onder de burgers. "In volle coronacrisis werden heel wat manschappen ingezet voor de zogenaamde coronapatrouilles, waardoor de politie massaal in het straatbeeld te zien was", klinkt het. "Die zijn er nu natuurlijk minder waardoor het voor sommige mensen lijkt alsof criminelen opnieuw vrij spel krijgen. Dat klopt natuurlijk niet want we blijven inzetten op de veiligheid van alle inwoners."Hoewel er geen specifieke statistieken worden bijgehouden over feiten waar de grens een belangrijke rol in speelt, zijn er wel enkele opmerkelijke feiten die in het oog springen. "Een reeks diefstallen uit bestelwagens kan, volgens ons, wel gelinkt worden aan criminelen die hiervoor specifiek de grens zijn overgestoken", sluit Glenn af. "In die zaken loopt het onderzoek nog steeds en kunnen we hierover dan ook niet communiceren."Bij Ine Deburchgraeve, woordvoerster voor de politiezone Westkust, horen we een gelijkaardig verhaal. "Van een stijging kunnen we absoluut niet spreken, van een daling dan weer wel", laat ze optekenen. "Bij het openen van de grenzen kwamen we terecht in de zomerperiode, die per definitie onze drukste periode is.""Tijdens die maanden zet onze zone heel wat middelen in, zoals fietspatrouilles, onze speciaal opgeleide SRT ploegen, extra interventieploegen en zelfs ondersteuning vanuit federale hoek. Op die manier zijn we altijd klaar voor een toestroom van mensen en meldingen, waardoor die grenzen daar eigenlijk maar een erg kleine impact op hebben. Onze aanpak werpt zijn vruchten af want jaar na jaar kunnen we steeds dalende cijfers voorleggen, 2020 zal hierop geen uitzondering vormen."De lijn wordt doorgetrokken bij de politiezone Komen-Waasten, een zone die nagenoeg enkel uit een grens bestaat. "We mogen niet ontkennen dat de lockdown een ongezien effect heeft gehad op de criminaliteitscijfers", horen we bij woordvoerster Marie Vandenbroucke. "Om maar een eenvoudig voorbeeld te geven: tijdens de maanden april en mei hadden we geen enkel geval van fietsdiefstal, wat nog steeds bij de meest hardnekkige problemen in onze zone te rekenen valt. Van zodra de grenzen terug werden geopend, hadden we logischerwijs ook een stijging in de criminele cijfers, al valt het te betwijfelen of dit louter te wijten is aan die grenzen.""Ook binnen de zone kwamen mensen opnieuw meer naar buiten, wat op zich wel een verklaring kan geven voor die stijging. In de afgelopen vier maanden hebben onze diensten iets meer dan 60 criminele feiten kunnen vaststellen, waarbij er slechts in vier gevallen sprake was van grensoverschrijdende criminaliteit.""Het lijkt voor ons dan ook duidelijk dat een gesloten of een open grens weinig tot geen impact heeft op die cijfers. In de afgelopen jaren konden we, dankzij gecoördineerde acties en gerichte controles, de criminaliteit in onze zone met meer dan 50 procent laten dalen. We zijn geenszins van plan om van tactiek te gaan wijzigen."