Het Gentse hof van beroep sprak de onontvankelijkheid van de strafvervolging uit. In mensentaal betekent dit dat het hof zich niet kan buigen over de zaak omdat het onderzoek niet correct afgesloten werd. Hoe het nu verder moet en of De Palmenaer ooit voor een rechter zal moeten verschijnen, is onduidelijk.
...