Het stadsbestuur nam een advocaat onder de arm om de curator te dwingen die maatregelen te nemen. Opmerkelijk: tot voor kort was het beschermd monument eigendom van de moeder en dochter uit Knokke die honderden mensen oplichtten. Vlak voor hun faillissement lieten ze het gebouw volledig verkrotten én maakten ze tal van bouwovertredingen. "We zijn tevreden dat er nu eindelijk wordt ingegrepen", zegt burgemeester Joachim Coens.
...

Het stadsbestuur nam een advocaat onder de arm om de curator te dwingen die maatregelen te nemen. Opmerkelijk: tot voor kort was het beschermd monument eigendom van de moeder en dochter uit Knokke die honderden mensen oplichtten. Vlak voor hun faillissement lieten ze het gebouw volledig verkrotten én maakten ze tal van bouwovertredingen. "We zijn tevreden dat er nu eindelijk wordt ingegrepen", zegt burgemeester Joachim Coens.Voor buurtbewoners van Kasteel Vanreybrouck op de hoek van de Nieuwdorpstraat en Middelburgsesteenweg in Moerkerke komt het nieuws ongetwijfeld als een grote opluchting. Zij zien al jaren met lede ogen hoe het gebouw, sinds 2012 een beschermd monument, staat te verkrotten. Het ging zo ver dat de buurt vreesde voor ongelukken. Behalve vallende brokstukken, baart namelijk ook de toestand van de immense tuin zorgen. Die bezorgdheid kwam ter ore van het stadsbestuur, dat besloot actie te ondernemen. "Als stad hebben we een advocaat onder de arm genomen om bij de curator aan te dringen de nodige werken te laten uitvoeren", zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V). "Ondertussen heeft de curator aannemers aangesteld die het gebouw extra zullen beveiligen."Blijft de vraag hoe een beschermd monument in die mate verloederd kan geraken. Een korte blik op de recente geschiedenis maakt veel duidelijk. De vorige eigenaars van het kasteel hebben namelijk een beruchte reputatie. Sherlyn D. en Carine B., moeder en dochter, lichtten in heel Vlaanderen honderden mensen op en werden begin dit jaar opgepakt voor hun criminele praktijken. In kasteel Vanreybrouck lieten ze twee jaar geleden een ware ravage achter. Al in 2015 stelde Onroerend Vastgoed vast dat de vrouwen werken lieten uitvoeren aan het gebouw zonder de nodige vergunning. Ze stripten het volledige kasteel zonder rekening te houden met de kostbare plafonds, sierschouwen, trappen en balken. Werkelijk alles lieten ze slopen. Bij het Agentschap Onroerend Erfgoed spraken ze destijds zelfs van 'één van de zwaarste dossiers van bouwovertredingen van de laatste jaren'. Het zegt genoeg over de manier waarop moeder en dochter met het pand omgingen. Na een procedureslag werd Sherlyn in 2016 door de rechtbank verplicht om de nodige herstellingswerken uit te voeren. Dat gebeurde uiteraard niet, waardoor de staat van het gebouw steeds slechter werd. Na hun faillissement nam de curator het kasteel in beslag. Vandaag blijft enkel één groot krot over dat een gevaar vormt voor de onmiddellijke omgeving. Het verkopen is door de zeer slechte staat alles behalve een evidente opgave. Zo is het kasteel zelfs niet water- en winddicht. "We zijn tevreden dat er nu eindelijk ingegrepen wordt", aldus burgemeester Coens.De 'instandhoudingswerken' zullen eerstdaags aangevat worden. Daarbij zal ook de omgeving van het kasteeltje opgeruimd worden. Geen overbodige luxe, leert een blik op het pand. Door de wildgroei van hagen en planten zijn de voetpaden er nog amper veilig te gebruiken. Ook de bomen in de tuin zullen geïnspecteerd worden op hun stevigheid. Verder zal de curator de raam- en deuropeningen laten afdichten en vermijden dat delen van het dak of de gevels schade veroorzaken aan de buren of het openbaar domein. Het onderzoek naar de frauduleuze praktijken van Sherlyn en Carine loopt ondertussen verder. Er komen na bijna een jaar nog steeds klachten binnen van slachtoffers. (MM)