Advocate (58) die cliënten met financiële problemen oplichtte komt weg met werkstraf

Redactie KW

Het Openbaar Ministerie had nochtans vier jaar celstraf geëist tegen de Veurnse ex-advocate Sabine W. (58), die zich verrijkte op de kap van mensen met financiële problemen. Toch hield de strafrechter het op amper 200 uur werkstraf en 4.000 euro boete. Een enorme gunst dus, wetende dat de vrouw voor 270.000 euro scheef sloeg. Het parket beraadt zich nu of er in beroep gegaan wordt tegen die lichte straf. “Door haar verliezen mensen vertrouwen in justitie.”

Ex-advocate Sabine W. werd beticht van misbruik van vertrouwen, oplichting, valsheid in geschrifte, gebruik van valse documenten en afpersing. De zaak kwam aan het licht in 2015 door een klacht met burgerlijke partijstelling van één van haar cliënten, toen Sabine W. nog advocate was aan de balie van Veurne. Ze trad onder meer op als voorlopig bewindvoerster, schuldbemiddelaar, curator en beheerder van nalatenschappen en erfenissen. Onderzoek legde bloot dat ze onder meer een wellnessweekend en de aanleg van een terras had betaald met het geld van een cliënte van wie ze de schulden moest beheren. Het bleek het topje van de ijsberg: De speurders achterhaalden 166 dubieuze overschrijvingen voor privé-doeleinden vanuit rekeningen van cliënten sinds 2012.

Tandprotheses, etentjes, jacuzzi, …

De vermeldingen bij de overschrijvingen waren bovendien allemaal vals. Wat Sabine W. nog kocht met geld van haar cliënten: tandprotheses, een etentje op restaurant, een jacuzzi… het lijstje is lang. Er zijn zo’n dertig huishoudens getroffen, goed voor zo’n vijftig personen. “Ze heeft geprofiteerd op de kap van mensen in ernstige moeilijkheden. Facturen en schadevergoedingen werden niet eens betaald, waardoor mijn cliënt in een vicieuze cirkel belandde. En zeggen dat Sabine W. steevast weigerde om kleine sommen vrij te maken toen mijn cliënt erom vroeg, om een aankoop te doen. Hallucinant”, aldus een advocaat van een van de burgerlijke partijen. In totaal stelden 18 gedupeerden zich burgerlijke partij en eisten ze een materiële en morele schadevergoeding.

Vier jaar cel gevorderd

Ook het openbaar ministerie trok fel van leer tijdens de debatten. “Door mensen zoals Sabine W. verliest de maatschappij het vertrouwen in justitie. Justitie stelt namelijk een bewindvoerder aan wanneer iemand zijn schulden niet meer kan betalen. Dat is een heel drastische beslissing, waarbij iemand plots het recht ontnomen wordt om zijn eigen centen te beheren. Dat dat geld dan verduisterd wordt door een bewindvoerder die door justitie is aangesteld, is enorm laakbaar. Ik vorder daarom 4 jaar cel, de helft effectief. Tegen dergelijke praktijken moet een krachtig signaal komen”, aldus de procureur op de zitting. Maar het requisitoir zou precies weinig bijval krijgen van de rechtbank.

Ex-advocate vroeg zelfs de vrijspraak

De verdediging van W. ging zelfs voor de vrijspraak. “Ze is inderdaad erg slordig geweest met de boekhouding, maar het was nooit de bedoeling om zich dat geld definitief toe te eigenen”, klonk het uit de mond van advocaat Gérard Soete. “Als de eindafrekening met de cliënten klopt, zie ik het probleem niet. Cassatierechtspraak zegt dat slordig werk niet meteen gelijkstaat aan een misdrijf. We gaan dus voor de vrijspraak. De gedupeerden zijn bovendien allemaal terugbetaald”, aldus Soete.

Slachtoffer afgeschilderd als aan geheugenverlies lijdende leugenaar

Het zorgde voor verontwaardigde blikken bij de burgerlijke partijen, die dat ten stelligste ontkenden. “Er wordt een document voorgelegd waarin staat dat mijn cliënt terugbetaald werd en het geld cash heeft ontvangen, met zijn handtekening en een bepaalde datum. Maar hij is formeel: hij heeft nooit geld teruggekregen en heeft nooit een document ondertekend! Dit zijn flagrante leugens en is bovendien schriftvervalsing. Mijn cliënt wordt in de conclusies afgeschilderd als een aan geheugenverlies lijdende leugenaar. Dit is te gek voor woorden”, was de repliek van een van de advocaten van de gedupeerden.

Eerder al veroordeeld

Ondergeschikt aan de vrijspraak, vroeg Gérard Soete nog de werkstraf of probatie-uitstel voor zijn cliënte Sabine W. uit Veurne. “Want ze is ook al zwaar gestraft door het hof van beroep voor het fiscale luik, namelijk een jaar cel met uitstel en een verbeurdverklaring van 100.000 euro zwart geld. Nu zitten de belastingen nog eens achter haar aan. Mijn cliënte is al hard aangepakt. U kan haar niet blijven uitmelken”, was zijn motivatie. Afgelopen dinsdagmorgen sprak de rechtbank uiteindelijk vonnis uit. De ex-advocate krijgt nog eens 200 uur werkstraf ofwel 18 maanden effectieve celstraf bij niet-uitvoering van de werkstraf. Ze moet ook 4.000 euro boete betalen.

Beroepsprocedure?

Belangrijker zijn misschien wel de toegekende schadevergoedingen die Sabine W. moet betalen. Het gaat in totaal om zo’n 33.000 euro verdeeld over tien gedupeerden en nog eens een 7.000 euro aan rechtsplegingsvergoedingen. Schadevorderingen van vijf burgerlijke partijen werden afgewezen. Dat de rechter de schadevergoedingen toekent, wijst erop dat heus niet alle burgerlijke partijen werden vergoed, nog voor het proces. Soetes argument van ‘als de eindafrekening klopt, zie ik het probleem niet’ kan dus meteen op de schop. Ook niet alle gedupeerden stelden zich burgerlijke partij.

Het parket beraadt zich intussen over een eventuele beroepsprocedure, was te horen in de wandelgangen. Het vonnis wijkt namelijk sterk af van het signaal het Openbaar Ministerie wilde geven. Wordt dus wellicht nog vervolgd. (BB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.