Eind mei belandde Frank P. in de cel. Haast toevallig, want het was een alerte wijkagent die het verdacht vond dat zijn moeder Solange Hennaert, met wie hij in een flatje in de Nukkerstraat woonde, haar identiteitskaart maar niet kwam vernieuwen.
...