Dumolin, van de groep Koramic bouwmaterialen uit Kortrijk, had in het verleden al eens één miljoen geïnvesteerd in de fitnessketen en cashte daarna drie miljoen euro. Dumoulin wilde hetzelfde trucje in 2007 nog eens overdoen. Hij wou opnieuw een miljoen investeren en, Maar toen de deadline naderde om het geld terug te betalen, vroeg Vande Vyvere uitstel. N...