Na de overgangsperiode, die afliep op 31 december 2014, werd een samenwerkingsprotocol afgesloten tussen de bevoegde ministers dat praktisch ingevuld werd in een beheersovereenkomst tussen de bevoegde diensten van de gewesten en het FAVV. "Het FAVV neemt voor wat betreft de slachthuizen enkel de praktische organisatie van de terbeschikkingstel...