FAVV sinds 1 juli 2014 niet meer bevoegd voor controles dierenwelzijn

Het Federaal Voedselagentschap is sinds 1 juli 2014 niet meer bevoegd voor de controles dierenwelzijn in de slachthuizen. Na de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden met betrekking tot dierenwelzijn overgeheveld naar de gewesten. Dat herhaalt het FAVV in een reactie op de inbreuken die naar boven kwamen in een slachthuis in Izegem.

© BELGA

Na de overgangsperiode, die afliep op 31 december 2014, werd een samenwerkingsprotocol afgesloten tussen de bevoegde ministers dat praktisch ingevuld werd in een beheersovereenkomst tussen de bevoegde diensten van de gewesten en het FAVV. “Het FAVV neemt voor wat betreft de slachthuizen enkel de praktische organisatie van de terbeschikkingstelling aan de gewesten van de dierenartsen met opdracht op zich. Het is aan de gewesten om de nodige richtlijnen op te stellen voor deze dierenartsen zodat duidelijk is wat van hen verwacht wordt betreffende de controles aangaande dierenwelzijn. De gewesten staan voorts in voor de opleiding van en de informatieverstrekking aan deze dierenartsen”, aldus het FAVV.

Het is aan de gewesten om de nodige richtlijnen op te stellen voor de dierenartsen

De dierenartsen met opdracht moeten, zonder tussenkomst van het FAVV, de gewesten onmiddellijk informeren over vastgestelde inbreuken inzake dierenwelzijn. “Het opleggen van corrigerende maatregelen of sancties naar aanleiding van inbreuken op het dierenwelzijn hoort integraal toe aan de gewesten en staat onder de bevoegdheid van de betrokken regionale ministers.”

Herziening

Na bijna drie jaar werking hebben de gewestelijke overheden nooit officieel gevraagd om de werking van de beheersovereenkomst te herzien. “Het FAVV staat open voor een herziening van het protocol en de beheersovereenkomst. Het FAVV vraagt dan ook dat het overleg hieromtrent zo snel als mogelijk opgestart wordt. Het FAVV blijft voorstander van een constructieve oplossing die de controles zowel op dierenwelzijn als op voedselveiligheid maximaal garanderen waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en met respect van de taken van de andere bevoegde diensten.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.