Tijdens de eerste dagen van deze openluchttentoonstelling werden 3 van de 28 gepresenteerde affiches gestolen. De te...

Tijdens de eerste dagen van deze openluchttentoonstelling werden 3 van de 28 gepresenteerde affiches gestolen. De tentoonstelling is een initiatief van de vzw Kusterfgoedcel. De expo die loopt tot 19 mei, beoogt een selectie van afdrukken van kunstige kustaffiches uit de archieven van Blankenberge, De Haan, Oostende, en Middelkerke. De pas opgerichte vzw Kusterfgoed is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van de bovenvermelde kustgemeentes die ijveren voor het behoud, het beheer en de ontsluiting van het roerend en immaterieel erfgoed van de middenkust.(ML- Foto ML)