De hele zaak, die een afsplitsing is van het grote corruptiedossier tegen de voormalige vrederechter, gaat terug op de vondst van bundels cash geld in de kluis van Guido De Palmenaer in zijn woning in Oostende. Bij een huiszoeking troffen de speurders daar geld in, dat nog verpakt zat in de wikkels van een Zwitserse bank. Uit verder onderzoek bleek dat De Palmenaer inderdaad tot 2011 over een Zwitserse rekening beschikte én dat hij ook in Luxemburg een rekening had. Van beide rekeningen was echter geen spoor terug te vinden in de persoonlijke belastingaangifte van de voormalige vrederechter. De Palmenaer had wel al een regularisatie-aanvraag ingediend voor bepaalde buitenlandse tegoeden, maar die rekeningen had hij...