De politie diende in 2017 al klacht in tegen Tanguy Veys omdat het voormalige gemeenteraadslid voor Vlaams Belang zich op de sociale netwerksite Facebook geregeld laatdunkend uitliet over de politie. Meer dan eens noemde Tanguy Veys het politiekorps va...