De politie diende in 2017 al klacht in tegen Tanguy Veys omdat het voormalige gemeenteraadslid voor Vlaams Belang zich op de sociale netwerksite Facebook geregeld laatdunkend uitliet over de politie. Meer dan eens noemde Tanguy Veys het politiekorps va...

De politie diende in 2017 al klacht in tegen Tanguy Veys omdat het voormalige gemeenteraadslid voor Vlaams Belang zich op de sociale netwerksite Facebook geregeld laatdunkend uitliet over de politie. Meer dan eens noemde Tanguy Veys het politiekorps van Blankenberge een 'Kolderbrigade' en viseerde daarbij ook geregeld dezelfde hoofdinspecteur van de politiezone.Het zag er lang naar uit dat Tanguy Veys niet vervolgd kon worden voor de herhaaldelijke beledigingen omdat de feiten gekwalificeerd werden als drukpersmisdrijf. Die misdrijven moeten normaal gezien voor een hof van assisen behandeld worden. Bijkomend probleem is dat dergelijke feiten al na drie maanden verjaren en dus gingen velen ervan uit dat Veys onmogelijk voor de rechter gebracht kon worden.De raadkamer in Brugge zag dat echter anders. Volgens de raadkamer gaat het inderdaad om drukpersmisdrijven, maar kunnen de feiten ook omschreven worden als belaging. Bovendien breidde de raadkamer ook de periode uit, waardoor de feiten niet langer verjaard zijn. Voor een hele reeks tenlasteleggingen wordt Tanguy Veys niet vervolgd, maar voor de belaging van de geviseerde hoofdinspecteur zal hij zich wel voor de rechter moeten verantwoorden. Wanneer het proces zal doorgaan, is nog niet bekend.