Vijftien beklaagden moeten zich voor de Kortrijkse rechter verantwoorden voor fiscale fraude en valsheid in geschrifte.
...