Begin 2013 kreeg de politiezone Vlas melding dat de Bulgaarse P.K. nog steeds actief cocaïne dealde vanuit zijn woning. Daarop stelden de agenten een gerechtelijk onderzoek in. Uit dat onderzoek bleek een nauwe samenwerking met S.T., een Nederlander die in K...