Advocaat Thomas Gillis begon zijn pleidooi met excuses. "De inzet voor ons is bijzonder groot. Het parket vraagt hier een straf die erop neerkomt dat onze cliënt zal sterven in de gevangenis (28 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling voor Evert de Clercq, LK). Ik zal hier dus hard moeten zijn. Voor het dossier, voor de manier waarop men tot die moord gekomen is. Maar ook voor mezelf. Ik heb een fout gemaakt. Ik heb aangedrongen op het computerdossier (de klacht dat er kinderporno zou gewist zijn op de computer van Stijn Saelens, LK). Ik nam dat voor waar aan, maar het was niet waar. Mijn excuses daarvoor. Maar we moeten toch opletten dat hier, na zoveel werk door iedereen, geen vonnis komt dat gebaseerd is op feiten die gewoon niet correct zijn. Ik heb het dan vooral over Pierre Serry. Als u zijn verklaringen zomaar voor waar aanneemt, dan zal uw vonnis verkeerd zijn. Voor mijn cliënt, maar ook voor de anderen. Wij gaan in ieder geval voor de vrijspraak."
...

Advocaat Thomas Gillis begon zijn pleidooi met excuses. "De inzet voor ons is bijzonder groot. Het parket vraagt hier een straf die erop neerkomt dat onze cliënt zal sterven in de gevangenis (28 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling voor Evert de Clercq, LK). Ik zal hier dus hard moeten zijn. Voor het dossier, voor de manier waarop men tot die moord gekomen is. Maar ook voor mezelf. Ik heb een fout gemaakt. Ik heb aangedrongen op het computerdossier (de klacht dat er kinderporno zou gewist zijn op de computer van Stijn Saelens, LK). Ik nam dat voor waar aan, maar het was niet waar. Mijn excuses daarvoor. Maar we moeten toch opletten dat hier, na zoveel werk door iedereen, geen vonnis komt dat gebaseerd is op feiten die gewoon niet correct zijn. Ik heb het dan vooral over Pierre Serry. Als u zijn verklaringen zomaar voor waar aanneemt, dan zal uw vonnis verkeerd zijn. Voor mijn cliënt, maar ook voor de anderen. Wij gaan in ieder geval voor de vrijspraak."Volgens advocaat Gillis is dit geen proces zoals een ander, en dat om meerdere redenen. "We zitten vooreerst in een juridisch vacuüm, waardoor dit proces geen goede perceptie heeft. Justitie komt hier niet goed uit. We zitten met een minister van Justitie met geldingsdrang, die niet gehinderd wordt door enige kennis van het terrein. En u moet allerlei zaken zelf maar invullen: de strafmaat, de bevoegdheid, noem maar op. Daarnaast is er sprake van een panische angst bij het parket om dit voor assisen te behandelen zoals, ironisch genoeg, de wetgever het nu weer voorschrijft. Ten derde is het een bijzonder proces omdat een aantal zogenaamde bekentenissen zijn afgelegd vier of vijf jaar na de feiten. Op het moment van die bekentenissen hebben bepaalde mensen kennis van het dossier. Dat geldt zowel voor Serry als voor Larmit. Dat maakt het er moeilijker op om de waarheid te gaan zoeken en vinden."De Gentse pleiter ging verder. "Een vierde moeilijkheid is het feit dat het slachtoffer duidelijk psychische problemen had. We mogen dat niet uit de weg gaan. Een vijfde moeilijkheid is het feit dat de hoofddader (huurmoordenaar Ronnie Van Bommel, LK) dood is. We weten dat hij eerder al een huurmoord pleegde, dat hij verslaafd was aan heroïne en dat hij terminaal was en chemo kreeg. Als je chemo krijgt, word je impulsiever en zijn er minder remmingen. Daar bestaat een grote studie van de Gentse universiteit over: 'The Chemo Brain'. Het probleem is dat we niet in zijn hoofd kunnen gaan zoeken wat er daar precies speelde. De zesde en laatste moeilijkheid is het feit dat niemand weet welke straffen opgelegd kunnen worden. Men zegt eigenlijk: 'take a shot'. Neem maar een beslissing en we zullen zien wat het Grondwettelijk Hof daarover zegt. U moet daarover beslissen. Gaat u een streep trekken 'tot hier en niet verder' of gaan we het licht uitdoen en vogelpik spelen?", vroeg de advocaat aan de rechtbank.Thomas Gillis kwam daarop terug op het requisitoir van het parket. "Ik heb het geteld: het parket heeft, in die anderhalve dag dat ze bezig waren, twintig minuten over de schuld van Evert de Clercq iets gezegd. Ik had een stapel blanco papier voor mij liggen om te noteren, maar ik had het niet nodig. Evert tikte af en toe op mijn schouder om te vragen wanneer het aan hem was. En dan spreekt men twintig minuten over de Clercq en eist men een straf die inhoudt dat hij in de cel zal sterven. Wat zijn nu de aanwijzingen tegen Evert? Er is één telefoontje in november. Het feit dat het autootje van Van Bommel gefotografeerd werd bij het inrijden van de Westerscheldetunnel, richting IJzendijke (de woonplaats van de Clercq, LK). Dat is het. Al de rest wordt ingevuld door de verklaringen van Pierre Serry en Roy Larmit, vooral door Serry. Nogmaals: als u de verklaringen van Serry voor waar aanneemt, zal uw vonnis scheef zijn."Volgens de advocaat stelden de twee procureurs van het openbaar ministerie de zaken niet voor zoals ze zijn. "Het parket noemt Stijn Saelens een 'sympathieke man met irreële denkbeelden'. Dat is toch de waarheid geweld aandoen? De man die een ziekenhuis zou bouwen waar alle ziektes definitief opgelost zouden worden. De man die seksueel misbruik als een normaal onderdeel van zijn toenmalige levensvisie zag. De man die vond dat zijn kinderen alleen maar dommer werden in het onderwijs. Van een understatement gesproken. Nog zo één: het parket noemt Pierre - niet 'Pierre Serry', plots is het 'Pierre' - een 'goedgelovige en aangename man'. Men stelt hem voor als een kleine foefelaar. Maar dat is niet zo. Hij kreeg onlangs nog zes jaar cel voor 320 kilogram cocaïne. 320 kilogram! En hij is veroordeeld als leider van die organisatie, zoals hij steevast als leider wordt aangeduid bij elke veroordeling die hij oploopt. Dat is geen kleine sjacheraar die met zijn veevoederbedrijfje een voetbalploeg sponsort en die door alle boeren graag gezien werd.De advocaat ging verder over de rol van tweede beklaagde, Pierre Serry. "Die man is eigenlijk een wolf in schaapsvacht. Als je als advocaat voor een rechtbank komt en je laat de naam 'Pierre Serry' vallen, dan zie je de rechters al zuchten. Dan zeggen ze al bijna dat ze geen jota geloven van wat je zal pleiten. En plots is er die bekentenis van september 2016 en zou Pierre Serry plots geloofwaardig zijn. Komaan! De voorzitter van Groene Leeuwen Ruiselede (de lokale voetbalploeg, LK) getuigde dat alles voor hem om geld draaide. 'Hij sponsorde een bedrag en factureerde het dubbele voor zijn firma', zei die man. Een andere man getuigde dat hij een aantal bomen velde in het bos van Pierre. Een van de bomen viel op de pechstrook van de E40. Pierre ontkende meteen dat hij daarbij was en die mannen werden daar alleen voor veroordeeld. Pierre voerde zelfs een homejacker naar het huis van een zogenaamde vriend van hem. Bij diezelfde vriend liet hij blanco facturen stelen om een handeltje in chemicaliën op te starten waarmee je heroïne kan aanmaken. Mooie vriend", zei raadsman Gillis cynisch."Weet u waarom Pierre Serry bekend heeft?", vroeg advocaat Gillis. "Niet uit wroeging, maar omdat de baas van de Tsjetsjenen die hij eerder had geronseld, bekend heeft wat er aan de hand was. Dat het wel degelijk de bedoeling was om Stijn Saelens te vermoorden. Eigenlijk had die man hier ook moeten zitten, maar dan voor poging moord. De speurders hebben hem doen bekennen en in ruil zit die man hier niet in de beklaagdenbank. Dat is gewoon zo. Maar door zijn bekentenis zat Pierre Serry wel in het nauw. En heeft hij bekend. Alhoewel: bepaalde zaken in zijn verklaring kloppen volstrekt niet. Iedereen weet dat. En toch gelooft men Pierre Serry als het over Evert de Clercq gaat."Volgens de advocaat zijn er drie getuigen die Pierre Serry ooit samen met Ronny Van Bommel gezien hebben. Dat is belangrijk voor de verdediging van Evert de Clercq, want volgens het parket is het de Clercq die de twee met elkaar in contact bracht. De verdediging van de Clercq wil nu aantonen dat Serry en Van Bommel elkaar al eerder kenden en dat ze dus de Clercq niet nodig hadden. "Wij wilden die drie getuigen hier laten komen om hun verhaal te doen, maar dat vond men blijkbaar niet nodig. Bovendien: vader Van Bommel en vader Serry kenden elkaar ook al. De zaakvoerder van een restaurant in Lembeke zegt dat Van Bommel en Serry daar samen gegeten hebben, met een hoop details erbij. Pierre Serry kende heel goed zijn weg in Zeeland. En Van Bommel ook. Die heeft meer dan vier jaar in Aardenburg gewoond. Die drie kliekten al meer dan een decennium samen in Zeeland."Na een korte schorsing gaat het pleidooi voor Evert de Clercq straks verder.