De zaak begon toen de FOD Economie in de vestiging van Middelkerke een controle uitvoerden. In de rayon van de autoafdeling viel hun oog op honderden kleine producten die de merknaam en het logo droegen van tal van autofabrikanten, zoals Chevrolet, Fiat, Porsche, Ferrari en BMW. Het ging om automatten, sleutelhangers, stickers, ventieldoppen voor velgen, wieldoppen, andere merchandising en miniatuur autozetels.
...

De zaak begon toen de FOD Economie in de vestiging van Middelkerke een controle uitvoerden. In de rayon van de autoafdeling viel hun oog op honderden kleine producten die de merknaam en het logo droegen van tal van autofabrikanten, zoals Chevrolet, Fiat, Porsche, Ferrari en BMW. Het ging om automatten, sleutelhangers, stickers, ventieldoppen voor velgen, wieldoppen, andere merchandising en miniatuur autozetels. Alle producten werd in beslag genomen. De gerant viel uit de lucht en meldde dat ze in de vestiging van Veldegem dezelfde producten verkochten. Ook daar ging de FOD nog langs, net als in de vestiging van Roeselare. Het gaat om honderden tot enkele duizenden artikelen van 82 verschillende soorten producten.Vandaag moesten vier beklaagden zich verantwoorden: de vestigingsvennootschappen van Middelkerke en Veldegem, de overkoepelende vennootschap van het bedrijf dat 7 vestigingen telt, en zaakvoerder Daniël Kerckhof. Die 84-jarige Roeselarenaar is de oprichter van de retailketen en bouwde in meer dan 60 jaar tijd een gans imperium uit. Hij is tevens een van de Rijkste Belgen met een vermogen van meer dan 300 miljoen euro. "Het gaat hier eerder om een principiële zaak", stelde de procureur. "Het is heel duidelijk dat Euro Shop wist dat het om namaakproducten ging want die werden voor de fractie van de prijs verkocht van de waarde bij de echte automerken. Ik vraag voor elke beklaagde 80.000 euro boete." Samen riskeert het bedrijf dus 320.000 euro boete.Daar is Euro Shop absoluut niet mee akkoord. "Wij vragen de vrijspraak want waren te goeder trouw en wisten niet dat het om namaak ging", stelt hun advocaat. "Al die producten werden ook niet aangekocht in China of een ander ver land, maar wel bij twee Belgische bedrijven. Wij gingen er dus vanuit dat die echt waren, en die bedrijven hebben ons intussen zelf laten weten dat zij in de fout gingen. Overigens merken we op dat er amper winst werd gemaakt op de reeds verkochte artikelen van de producten die in beslag genomen waren. De omzet voor de twee vestigingen op al die producten bedroeg 6.000 euro en daarvan is ongeveer de helft winst. Een geldboete van 320.000 euro is dan ook buiten alle proportie. Intussen zijn al die producten trouwens meteen uit de rayons gehaald van alle vestigingen." Indien de rechter niet akkoord zou gaan met de vrijspraak wil het bedrijf de opschorting en geen geldboete. Vonnis op 19 juni. (JH)