Op 11 januari 2018 werd Julie Daivier (21) door een lichte vrachtauto met aanhangwagen gegrepen toen ze met haar fiets de Gistelsesteenweg in Oostende dwarste ter hoogte van het kruispunt met de Zilverlaan. Een eerste wagen was gestopt om het Oostendse meisje over te laten, maar de bestuurder van de bestelwagen had haar te laat opgemerkt. De man remde nog, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. De jonge vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen.
...

Op 11 januari 2018 werd Julie Daivier (21) door een lichte vrachtauto met aanhangwagen gegrepen toen ze met haar fiets de Gistelsesteenweg in Oostende dwarste ter hoogte van het kruispunt met de Zilverlaan. Een eerste wagen was gestopt om het Oostendse meisje over te laten, maar de bestuurder van de bestelwagen had haar te laat opgemerkt. De man remde nog, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. De jonge vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen.De bestuurder van de bestelwagen, K.V. (32) uit Oostende, had voorrang op de fietsster maar bleek 0,83 promille alcohol in het bloed te hebben. Het parket legde de man een minnelijke schikking op voor de intoxicatie en sloot het dossier hiermee af. Maar Luc Daivier, de vader van Julie, weigerde zich daar bij neer te leggen en liet K.V. rechtstreeks dagvaarden voor het ongeval.Het onderzoek wees uit dat K.V. zich aan de snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur had gehouden. "Toch had hij zijn snelheid moeten aanpassen aan het mistige weer en de drukte op het kruispunt", stelde Scarlet Moens, de advocate van Luc Daivier, tijdens het proces. "Het is niet omdat hij voorrang had dat hij de verkeersregels aan zijn laars mocht lappen." Advocate Emmeline Marreyt betwistte met klem dat K.V. onvoldoende voorzorg aan de dag had gelegd. "Hij had Julie zien staan aan de kant van de weg maar had nooit verwacht dat ze zou oversteken. Hij had ten slotte voorrang. Het meisje was hierdoor een onvoorzienbare hindernis."De rechter volgde dinsdag de stelling van meester Moens en oordeelde dat K.V. zijn snelheid had moeten matigen. "Het was er donker, mistig en heel druk", oordeelde hij. "De zichtbaarheid was er minder dan 100 meter. Volgens getuigen naderde de beklaagde aan een te hoge snelheid het kruispunt. Al deze elementen hadden hem tot dubbele voorzichtigheid moeten aanzetten." Volgens Scarlet Moens was er ook sprake van schuldig verzuim omdat K.V. zich na het ongeval niet bekommerd zou hebben om Julie. Maar dat achtte de rechter niet bewezen. Voor de intoxicatie verviel de strafvordering, omdat K.V. hiervoor al een minnelijke schikking betaalde.De rechter legde K.V. drie maanden celstraf met uitstel, een geldboete van 400 euro en drie maanden rijverbod - de helft met uitstel - op. Aan Luc Daivier kende hij een euro voorlopige schadevergoeding toe, maar evenwel slechts op een vierde van de schade. De rechter stelde Julie immers voor drie vierde verantwoordelijk voor het ongeval. Toch is Luc Daivier opgetogen met het vonnis. "Eindelijk is er deels gerechtigheid geschied", zegt hij. "Die seponering voelde aan als een tweede overlijden van Julie. Als ouder voel je op zo'n moment de grond onder je wegzakken. Maar dat de rechter nu heeft geoordeeld dat de aanrijder van Julie tóch schuld treft, is een hele opsteker. Nu kan ik eindelijk echt beginnen rouwen." Luc hoopt verder dat de voorrangsregeling op de grote Oostendse invalswegen, zoals de Gistelsesteenweg, herzien wordt. "Dat die wegen binnen de bebouwde kom tot aan het geografisch centrum anno 2020 nog altijd voorrangswegen zijn gaat er bij mij niet in. Die regeling dateert al van toen ik zelf nog een kind was en is totaal niet meer aangepast aan de huidige verkeersdrukte. Vanaf de bebouwde kom zouden de gewone voorrangsregels opnieuw moeten gelden. Ik roep de politiek op om dit dringend te herzien, zodat een ongeval als dat van Julie zich niet meer herhaalt." (AFr)