De omvang van de oplichtingszaak werd donderdagavond door het Torhoutse OCMW, waarvan het Sociaal Huis een onderdeel is, bekendgemaakt. Op vraag van de stad heeft Audit Vlaanderen na het vaststellen van de onregelmatigheden een forensische audit uitgevoerd en die is afgerond. Uit die audit blijkt dat de 63-jarige D.S., die in Ieper woont, op z'n minst bijna een half miljoen euro heeft achterovergedrukt, helaas veel meer dan iemand ooit had durven vermoeden. De fraude was in augustus 2001 al bezig, maar er zijn maar rekeninguittreksels tot die datum beschikbaar. Aangezien de man sinds 1977 in dienst is, is de kans dus aanzienlijk dat de omvang van de fraude nog beduidend groter is.
...