Directeur Sociaal Huis Torhout fraudeerde voor minstens 477.000 euro

Het Sociaal Huis van het Torhoutse OCMW, waar directeur D.S. minstens 477.000 euro achteroverdrukte. © Foto JS
Johan Sabbe

Minstens 477.000 euro, maar wellicht nog beduidend meer. Dat is het gigantische bedrag waarmee de directeur van het Sociaal Huis in Torhout zich de voorbije jaren onrechtmatig verrijkt heeft. Het gesjoemel dat D.S. op zijn kerfstok heeft en dat vorig jaar in november per toeval ontdekt werd, is dus allerminst een kleinigheidje.

De omvang van de oplichtingszaak werd donderdagavond door het Torhoutse OCMW, waarvan het Sociaal Huis een onderdeel is, bekendgemaakt. Op vraag van de stad heeft Audit Vlaanderen na het vaststellen van de onregelmatigheden een forensische audit uitgevoerd en die is afgerond. Uit die audit blijkt dat de 63-jarige D.S., die in Ieper woont, op z’n minst bijna een half miljoen euro heeft achterovergedrukt, helaas veel meer dan iemand ooit had durven vermoeden. De fraude was in augustus 2001 al bezig, maar er zijn maar rekeninguittreksels tot die datum beschikbaar. Aangezien de man sinds 1977 in dienst is, is de kans dus aanzienlijk dat de omvang van de fraude nog beduidend groter is.

Twee cliënten benadeeld, maar vooral OCMW zelf slachtoffer

Niet onbelangrijk: de sjoemelende directeur heeft volgens Audit Vlaanderen in zijn eentje gehandeld. Er zijn dus geen medeplichtigen. Overigens loopt het strafrechtelijke onderzoek door de federale politie nog altijd en zullen ook daarin nog wel zaken aan het licht komen. D.S. blijft momenteel uiteraard geschorst, voorlopig tot en met eind oktober, maar de kans dat hij – zo dicht bij zijn pensioen – nog ooit naar het OCMW kan terugkeren, is onbestaande. Op basis van de vaststellingen door Audit Vlaanderen zal de OCMW-raad hem quasi zeker op korte termijn ontslaan.

De fraude heeft twee OCMW-cliënten getroffen, die het geld dat hen toekwam, niet hebben gekregen. In totaal gaat het om bijna 83.000 euro. Maar op de eerste plaats heeft D.S. de gemeenschap benadeeld: de lokale en de hogere overheid en dit voor een bedrag van minstens 394.000 euro. Hij deed dat door met budgetrekeningen eigen facturen te betalen en op basis van valse sociale verslagen de OCMW-raad te misleiden en steun voor cliënten te vragen die daar niet eens om vroegen. Plus: hij nam aan bankautomaten geregeld OCMW-geld op voor zijn eigen beurs.

Tien jaar geleden tot diensthoofd gepromoveerd

D.S. is sinds 1977 maatschappelijk werker bij het Torhoutse OCMW. Hij heeft er dus een loopbaan van veertig jaar opzitten. Tien jaar geleden werd hij tot diensthoofd van het Sociaal Huis gepromoveerd, want hij genoot een onberispelijke reputatie, wat bij nader inzien helaas niet met de werkelijkheid strookte. Alhoewel hij zich vooral met de leiding en de coördinatie van het Sociaal Huis bezighield, behartigde hij als maatschappelijk werker zelf nog enkele dossiers van budgetbegeleiding. En zo ging de bal aan het rollen, want in november kwam aan het licht dat hij dat niet op een eerlijke wijze bleek te doen. Een ander personeelslid ontdekte de onregelmatigheden per toeval.

D.S. geniet bekendheid in de sportwereld. In 2004 is hij voorzitter geworden van de wereldfederatie voor het ultralopen IAU (International Association of Ultrarunners). Zes jaar eerder was hij al tot het uitvoerend comité van die federatie toegetreden. Tot 1993 is hij ook bestuurslid geweest van de Torhoutse loop- en wandelhappening Nacht van Vlaanderen. Hij fungeerde ooit als wedstrijdleider van de intussen definitief opgedoekte 100 km-loop. In 1993 haalde hij met succes het wereldkampioenschap ultralopen naar Torhout.

Het principe van vier ogen hanteren

“Een belangrijke les die we uit deze pijnlijke zaak trekken, is dat we voortaan voor elke financiële verrichting het principe van vier ogen moeten hanteren”, aldus OCMW-voorzitter Joost Cuvelier. “Of anders gezegd: er dienen altijd minstens twee personeelsleden bij betrokken te worden. We willen in elk geval eerlijkheid en correctheid hoog in het vaandel voeren. Ik ben diep geschokt door de bevindingen van Audit Vlaanderen. We willen de knauw die onze geloofwaardigheid door de wandaden van één persoon heeft gekregen, zo snel mogelijk weer te boven komen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.