44 personen werden grondig gescreend en gecontroleerd. Dertien daarvan bleken transmigrant te zijn. Ze werden opgepakt en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Politiezone Vlas: "Samen met de collega's van de politiezone Grensleie en de federale politie willen wij met deze gezamenlijke inspanning tonen dat mensensmokkel en transmigratie ook in deze regio aangepakt en in kaart gebracht wordt. De problematiek gaat niet zelden gepaard met de nodige inbreuken, criminaliteit en overlast, dit ten koste van onder meer (vrachtwagen)bestuurders, treinreizigers en begeleiders. Het is in ieders belang dat wij als politiediensten samen waakzaam zijn om deze problematiek te blijven beheersen."

44 personen werden grondig gescreend en gecontroleerd. Dertien daarvan bleken transmigrant te zijn. Ze werden opgepakt en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.Politiezone Vlas: "Samen met de collega's van de politiezone Grensleie en de federale politie willen wij met deze gezamenlijke inspanning tonen dat mensensmokkel en transmigratie ook in deze regio aangepakt en in kaart gebracht wordt. De problematiek gaat niet zelden gepaard met de nodige inbreuken, criminaliteit en overlast, dit ten koste van onder meer (vrachtwagen)bestuurders, treinreizigers en begeleiders. Het is in ieders belang dat wij als politiediensten samen waakzaam zijn om deze problematiek te blijven beheersen."