Volgens burgemeester Joachim Coens (CD&V) is dit kruispunt zeer geschikt voor de opstelling van CCTV-camerabewaking. "Het gaat immers om een drukke gewestweg die door het handelscentrum van Sijsele loopt en vlot toegang geeft tot de aanpalende woonbuurten van de grootste deelgemeente van Damme", zo stelt Coens.
...

Volgens burgemeester Joachim Coens (CD&V) is dit kruispunt zeer geschikt voor de opstelling van CCTV-camerabewaking. "Het gaat immers om een drukke gewestweg die door het handelscentrum van Sijsele loopt en vlot toegang geeft tot de aanpalende woonbuurten van de grootste deelgemeente van Damme", zo stelt Coens. "In de strijd tegen de rondtrekkende dadergroepen en de avondlijke inbraken waarvan Sijsele af en toe het doelwit is, is camerabewaking een belangrijke meerwaarde." Coens verduidelijkt dat de cameraopstelling die in Sijsele zal gerealiseerd worden compatibel moet zijn met het bestaande camerabewakingssysteem van de politiezone in het politiecentrum in Knokke. In Knokke-Heist wordt al veel langer en uitgebreid gewerkt met camerabewaking. In een tweede fase komen er ook ANPR-camera's op deze locatie. Dit zijn camera's die uitgerust zijn met nummerplaatherkenning. "Vanuit de behoefte tot de uitrol van een politiezone-overschrijdend netwerk van ANPR-camera's willen we samen met de politiezone Damme/Knokke-Heist, in overleg met de naburige politiezone Het Houtsche een ANPR cameraopstelling installeren op het kruispunt van de N9 (Dorpsstraat) met de Oedelemsesteenweg in Sijsele", legde burgemeester Coens uit. "De informatie die deze camera's zullen leveren, zal worden gedeeld tussen de beide betrokken politiezones. Beide politiezones zijn dan ook bereid de kosten hiervoor te delen volgens een nog nader te bepalen financiële verdeelsleutel. Momenteel is er nog wat onduidelijkheid over grensoverschrijdende ANPR-platformen en raamcontracten. Daarom kunnen we die camera's nog niet op heel korte termijn realiseren. Maar naar verwachting zal hierover tegen einde 2018 of begin 2019 meer duidelijkheid bestaan." (PDV)