In het gerechtshof bleef het echter vruchteloos wachten op de 55-jarige dader. Danny S. zou weigeren uit zijn cel in de de gevangenis van Brugge te komen. Zijn advocate Suzy Cooleman...