In het gerechtshof bleef het echter vruchteloos wachten op de 55-jarige dader. Danny S. zou weigeren uit zijn cel in de de gevangenis van Brugge te komen. Zijn advocate Suzy Cooleman...

In het gerechtshof bleef het echter vruchteloos wachten op de 55-jarige dader. Danny S. zou weigeren uit zijn cel in de de gevangenis van Brugge te komen. Zijn advocate Suzy Cooleman uit Brugge gaf er de voorkeur aan geen commentaar te geven, noch de huidige situatie met haar cliënt toe te lichten. Verdachte, noch de burgerlijke partij zijn verplicht in persoon voor de raadkamer te verschijnen. Beide partijen kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun respectievelijke advocaten. De raadkamer kan nog altijd de persoonlijke verschijning bevelen. Dat gebeurt aan de hand van en dagvaarding, met mededeling van uur en datum.De aanhouding van de verdachte werd evenwel toch met een maand verlengd. "In het belang van het onderzoek en uit respect voor de nabestaanden, kunnen er geen andere details gegeven worden over dit onderzoek", aldus woordvoerster Karlien Ververken van het parket van Kortrijk.(JPT)