Pas anderhalf jaar na de overval deed dna-onderzoek van de bloedspatten op het hemd van Jos de dader door de mand vallen.
...