Cybercriminaliteit en stalking nemen verder toe, andere criminaliteit in politiezone Vlas daalt

De politiezone Vlas stelde vrijdag de criminaliteitscijfers voor 2020 voor. Van links naar rechts herken je burgemeester van Kuurne Francis Benoit, burgemeester van Lendelede Carine Dewaele, korpschef Filip Devriendt, Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe en Hanne Demedts, woordvoerder van het parket.© Olaf Verhaeghe
De politiezone Vlas stelde vrijdag de criminaliteitscijfers voor 2020 voor. Van links naar rechts herken je burgemeester van Kuurne Francis Benoit, burgemeester van Lendelede Carine Dewaele, korpschef Filip Devriendt, Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe en Hanne Demedts, woordvoerder van het parket.© Olaf Verhaeghe
Olaf Verhaeghe

Overtredingen op de coronaregels buiten beschouwing gelaten, laat de politiezone Vlas vooral dalende criminaliteitscijfers noteren. “De ‘gewone’ criminaliteit is in 2020 met 16 procent gedaald ten opzichte van 2019”, aldus een gelukkige burgemeester van Kortrijk, Ruth Vandenberghe. Maar binnen die ‘gewone’ criminaliteit zijn toch opmerkelijke verschillen. Zo winnen cybercriminelen almaar meer terrein en lopen ook de aangiftes van stalking en belaging verder op.

Het coronajaar 2020 vergelijken met voorgaande jaren? Geen evidentie. Maar bij de politiezone Vlas doet men vrijdagochtend toch een uitgebreide poging. Belangrijkste conclusie: de criminaliteitscijfers zien er al bij al vrij goed uit. In totaal laat de zone Vlas, die zich uitstrekt over de stad Kortrijk en gemeenten Kuurne en Lendelede, exact 7.380 criminele feiten noteren. Een daling met 16 procent ten opzichte van een jaar eerder, toen er nog 8.745 criminele feiten werden gepleegd.

Minder ‘klassieke feiten’…

“Dat betekent dat de ‘gewone’ criminaliteit, los van de overtredingen op de coronamaatregelen, afneemt. Niet alleen in onze stad, maar ook in de buurgemeenten”, stelt Ruth Vandenberghe, burgemeester van Kortrijk voor Team Burgemeester. “Een vrij positief verhaal over de ganse lijn dus, al zijn er opmerkelijke verschillen als je de cijfers dieper analyseert.”

In de klassieke misdrijven is een duidelijk dalende trend waar te nemen. Zo zijn er 34 procent minder fietsen gestolen dan in 2019, daalde het aantal winkeldiefstallen met 18 procent en werd ook in 20 procent minder woningen ingebroken. Ook de balans voor zakkenrollerij (-59 procent), diefstallen uit voertuigen (-23 procent), inbraken in openbare gebouwen (-27 procent) en diefstallen in bedrijven (-22 procent) oogt goed.

… maar veel meer cybercrime

Minder positief nieuws is er op vlak van cyber- en informaticacriminaliteit. “Daar zien we een forse stijging wat het aantal misdrijven betreft, al heeft dat voor een stuk ook te maken met de almaar groter worden aangiftebereidheid”, stelt Kuurns burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Heel verrassend is die stijging niet, want ook nationaal en zelfs internationaal neemt het aantal criminele feiten via het internet toe. Het kan bovendien iedereen overkomen: gewone gezinnen, kleine of grotere bedrijven en zelfs gemeenten zoals de onze (Kuurne werd eind vorig jaar slachtoffer van een wormvirus en was dagenlang volledig offline, red.).

De concrete cijfers ogen vrij stevig: een stijging van maar liefst 125 procent wat informaticabedrog en phishing betreft, 170 procent (!) meer meldingen van hacking (waarbij iemand anders accounts overneemt, red.) , 60 procent meer gevallen aan aanmaning waarbij iemand zich voordoet als iemand anders en ook 9 procent meer meldingen van oplichting via het internet. Ter vergelijking: provinciale cijfers voor West-Vlaanderen van januari tot en met september 2020 spreken over een stijging van zo’n 74 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

“Helaas gaat cybercrime heel erg vaak gepaard met het verlies van grote bedragen”, stelt korpschef Filip Devriendt van de politiezone Vlas. “Dan spreken we niet over 1.000 euro, maar werkelijk over hele spaarboeken. Dat zijn schrijnende situaties waar vaak een groot gevoel van machteloosheid overblijft. Ook banken kunnen amper iets doen.”

Net daarom benadrukken de burgemeesters van Kortrijk, Kuurne en Lendelede samen met de zone Vlas het belang van preventie. “Door te sensibiliseren en preventief te blijven hameren op het bestaan van internetcriminelen die zich op allerlei manieren aanbieden, moet iedereen nog alerter worden voor dit fenomeen”, aldus burgemeester Benoit. De politiezone Vlas neemt zich daarnaast ook voor om de lokale computer crime-unit verder uit te bouwen. Vandaag werken daar drie voltijdse medewerkers.

Minder intrafamiliaal geweld, meer stalking

Wat de inbreuken tegen de persoon en het gezin betreft, ziet de politiezone Vlas ook hier een positieve evolutie. Het aantal meldingen van opzettelijke slagen en verwondingen buiten de eigen familie daalde met 36 procent, vooral ‘dankzij’ het wegvallen van het uitgaansleven. Het wegvallen van dat nachtleven had ook een positieve invloed op de inbreuken tegen de openbare orde en veiligheid (-13 procent), het aantal drugsinbreuken (-22 procent) en het aantal feiten van openbare dronkenschap en alcoholmisbruik (-32 procent).

Daarnaast nam ook het intrafamiliaal geweld (slagen en verwondingen binnen de familie, red.) in 2020 met ruim 20 procent af. “Ondanks de lockdown waar we met z’n allen wat meer op elkaars lip leefden”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. “Hierbij moeten we onszelf echter wel de vraag stellen of deze vorm van geweld daadwerkelijk is gedaald of dat slachtoffers het moeilijker vinden om aangifte te doen nu iedereen vaker thuis werkt en leeft. Dat we op het einde van het jaar, na lange, zware maanden met coronamaatregelen, een toename zien, baart ons op dat vlak zorgen.”

Wel een opvallende stijging is het aantal feiten van stalking en belaging. De voorbije vijf jaar zit dat misdrijftype in Kortrijk, Kuurne en Lendelede in de lift en ook in 2020 nam het aantal meldingen met 14 procent toe ten opzichte van vorig jaar. “In de strijd tegen stalking en belaging hebben we daarom dit jaar vijf stalkingsalarmen aangekocht die slachtoffers helpen beschermen tegen hun ex-partner”, duidt korpschef Devriendt. “Momenteel zijn vier van de vijf alarmen toegewezen en geven de personen in kwestie aan zich een stuk veiliger te voelen dan voordien.” De komende maanden wordt het stalkingsalarm verder geëvalueerd.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.