Op het moment van de feiten had L. al bijna een jaar de huur van zijn appartement niet betaald. Omdat hij uitgedreven dreigde te worden, had hij de vrederechter gevraagd om...

Op het moment van de feiten had L. al bijna een jaar de huur van zijn appartement niet betaald. Omdat hij uitgedreven dreigde te worden, had hij de vrederechter gevraagd om zijn appartement in de Uitkerkestraat te komen bekijken omdat volgens hem 'een en ander niet conform de wet was'. Op 5 juli vorig jaar ging vrederechter Baudouin Van Hove in op dat verzoek en trok hij samen met zijn griffier, de advocaat van Rudy L., de verhuurders en hun advocaat naar het appartement voor een plaatsbezoek. Maar omdat L. stomdronken was blies de vrederechter het bezoek af. Op dat moment sloegen bij L. de stoppen door en kwam hij met een groot slagersmes op het gezelschap afgelopen. Hij bedreigde daarmee de advocaat van de verhuurders, de vrederechter en de griffier. De verhuurster van het appartement kreeg een morele schadevergoeding van 100 euro toegekend. (AF)