Op het moment van de feiten had L. al bijna een jaar de huur van zijn appartement niet betaald. Omdat hij uitgedreven dreigde te worden, had hij de vrederechter gevraagd om...