In de motivatie van het arrest werd verwezen naar het extreme gebrek aan respect dat Declercq toonde voor de fysieke integriteit van het slachtoffer. "Het was een weerloze vrouw die fysiek veruit zijn mindere was. Bovendien heeft hij met zijn daden onnoemelijk veel leed berokkend aan de nabestaanden." Het hof en de jury tilden er ook zwaar aan dat de b...

In de motivatie van het arrest werd verwezen naar het extreme gebrek aan respect dat Declercq toonde voor de fysieke integriteit van het slachtoffer. "Het was een weerloze vrouw die fysiek veruit zijn mindere was. Bovendien heeft hij met zijn daden onnoemelijk veel leed berokkend aan de nabestaanden." Het hof en de jury tilden er ook zwaar aan dat de beschuldigde zich na de feiten niet meer om zijn vriendin bekommerde. In die periode ging Gino Declercq zich elke dag bezatten. Ten slotte merkten het hof en de jury op dat de Waregemnaar volgens de gerechtspsychiater een gevaar blijft voor de maatschappij.Voorzitter Mathieu De Loof richtte nog kort het woord tot Gino Declercq. "U heeft het arrest aanhoord en de straf waartoe u bent veroordeeld. Ik spoor u aan om met moed en gelatenheid uw straf te ondergaan, u te bezinnen over uw daden en uw gedrag te verbeteren. Het is een substantiële vrijheidsberoving. Na het uitzitten van uw straf zal u nog een tijd in vrijheid kunnen doorbrengen. Grijp die tweede kans om nog iets van uw leven te maken." De kinderen van Eveline Vandenbogaerde reageerden tevreden op de uitspraak. "De jury heeft een correcte evenwichtsoefening gedaan. Er is rekening gehouden met de ernst van de feiten, maar anderzijds zijn ook niet alle deuren gesloten voor de beschuldigde. Het is een rechtvaardige straf", aldus hun raadsman meester Tim De Vogelaere. De verdediging was vooral blij dat de straf uiteindelijk lichter uitviel dan de vordering van de openbaar aanklager. "Dat is belangrijk met het oog op zijn eventuele voorwaardelijke vrijlating later", legt meester Kris Vincke uit. "Ik kan leven met deze uitspraak. Wat na de feiten gebeurd is, heeft sowieso een rol gespeeld. Dat kost hem een aantal jaar bij de strafmaat."(Belga)