In de motivatie van het arrest werd verwezen naar het extreme gebrek aan respect dat Declercq toonde voor de fysieke integriteit van het slachtoffer. "Het was een weerloze vrouw die fysiek veruit zijn mindere was. Bovendien heeft hij met zijn daden onnoemelijk veel leed berokkend aan de nabestaanden." Het hof en de jury tilden er ook zwaar aan dat de b...