De verdediging van Larmit had voor de zomer aangedrongen op een nieuwe BOM-controle nadat tijdens de laatste getuigenzitting voor de correctionele rechtbank van Brugge discussie was ontstaan over een artikel in Het Laatste Nieuws. Daarin werd beweerd dat Evert de Clercq in zijn cel afgeluisterd was en aan ee...

De verdediging van Larmit had voor de zomer aangedrongen op een nieuwe BOM-controle nadat tijdens de laatste getuigenzitting voor de correctionele rechtbank van Brugge discussie was ontstaan over een artikel in Het Laatste Nieuws. Daarin werd beweerd dat Evert de Clercq in zijn cel afgeluisterd was en aan een celgenoot zou verteld hebben dat een Nederlands crematorium Stijn Saelens voor 375 euro ging doen verdwijnen. Thomas Gillis, de advocaat van de Clercq, vroeg om duidelijkheid, aangezien de bewuste informatie niet in het dossier zat.Het openbaar ministerie verwees naar de wet op de bijzondere opsporingsmethodes, waaruit de verdediging afleidde dat er in het dossier gebruik was gemaakt van een infiltrant of informant. Volgens Gillis zou het gaan om de Nederlandse meester-oplichter A.D.B., maar het parket wilde op die naam niet ingaan. De verdediging van Franciscus Larmit vroeg om de kwestie opnieuw voor te leggen aan de KI in Gent en de rechtbank ging daarop in.De Gentse KI bekeek het dossier van de bijzondere opsporingsmethodes opnieuw en vond geen nieuwe gegevens. De KI had vorig jaar voor de start van het proces al een BOM-controle uitgevoerd en de bijzondere opsporingsmethodes toen regelmatig verklaard. De kamer van inbeschuldigingstelling verwees naar haar vorig arrest en wees er tevens op dat de bijzondere opsporingsmethode van de informantenwerking niet onderhevig is aan een onafhankelijke rechterlijke controle. Die controle is het prerogatief van het openbaar ministerie dat vermoed wordt loyaal op te treden.